Aktuality 2022

VÝSTAVA O JOSEFU HARDTMUTHOVI V NTM V PRAZE

Praha 20. června 2022: Významnou osobností ve službách rodu Liechtensteinů byl architekt, vynálezce a podnikatel Josef Hardtmuth (1758-1816), který stál na počátku budování Lednicko-valtického areálu, zvaného v 19. století "Zahrada Evropy" nebo "Arkádie". Jeho život a dílo HSL mnohokrát připomínal na těchto webových stránkách, výstavách nebo přednáškách. Z podnětu HSL vznikl před několika lety rozsáhlý projekt Národního technického muzea v Praze (NTM), který si dal za cíl podrobně prozkoumat dílo tohoto věhlasného architekta. Vědecký výzkum přinesl řadu nových objevů, např. staveb, které dříve Hardtmuthovi nebyly připisovány.

Josef Hardtmuth

Historický výzkum probíhal ve spolupráci s řadou tuzemských a zahraničních institucí. Jmenujme z nich alespoň archiv a sbírky Liechtensteinů ve Vídni a Vaduzu (LIECHTESTEIN. The Collections), Národní památkový ústav, společnost Kooh-i-noor Hardtmuth v Českých Budějovicích a Moravský zemský archiv. Vernisáž výstavy se bude konat 28. června.

V roce 2018 byla vydána publikace PHDr. Hany Králové (ed.) Joseph Hardtmuth: Architekt: vynálezce a podnikatel ve službách knížecí rodiny Liechtensteinů.

 

VELKÝ DEPOT - OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY PŘÁLA SVATÁ BARBOBA

Týn nad Vltavou 11. června 2022: Patronka dělostřelců sv. Barbora přála slavnostnímu otevření naučné stezky vedoucí přes bývalé dělostřelecké cvičiště maršála Josefa Václava z Liechtensteinu, ležící nedaleko Týna nad Vltavou (tzv. Velký depot). V sobotu 11. června byl vypraven historcký parní vlak z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou a čestné hosty v čele se starostou města, odvezly historické automobily až na vrch Posekaný. Zde proběhlo otevření naučné stezky za účasti zástupců města, dělostřelectva Armády České republiky a veřejnosti. Po jejich projevech a státních hymnách následoval pietní akt za osm desítek dělostřelců, kteří zde zahynuli v červnu 1757 při výbuchu střelného prachu a salva z repliky polního děla vyrobené podle reformy maršála Josefa Václava z Liechtensteina.

Další program čekal zájemce nedaleko centra města, kde byla předvedena obsluha a střelba z polních děl, muniční vůz Liechtensteinova dělostřelectva, dobová řemesla a kde se návštěvníci mohli občerstvit. Byl zde také kulturní program, který vyvrcholil ohňostrojem. Otevření naučné stezky a připomenutí Týna nad Vltavou jako "kolébky" rakouského dělostřelectva, přála i patronka dělostřelců sv. Barbora (krásné slunné počasí).  

Slavnostní otevření naučné stezky na "Velkém depotu" u Týna nad Vltavou

 

Jedním z vynálezů Liechtensteinových "ohňostrůjců" byly tyče zasouvané do ok, pro snadnější manipulaci s děly  

Foto: Facebook města Týn nad Vltavou

 

Více fotografií naleznete zde:  http://Kultura a tipy v Týně nad Vltavou a blízkém okolí | Facebook

Expozici věnovanou dělostřelecké reformě maršála Josefa Václava knížete z Liechtensteina (1698-1772), jehož 250. výročí úmrtí jsme si letos v únoru připoměli, a Velkému depotu naleznete v Muzeu Vltavotýnska v bývaém zámku na náměstí Míru č. p. 1.

 

KRÁSY ČESKÝCH ZEMÍ ZE SBÍREK LIECHTENSTEINŮ V LITOMYŠLI

10. června 2022: Nadace knížete z Lichtenštejna, Městská galerie Litomyšl a Smetanova Litomyšl zvou zájemce o umění a historii na výjimečnou výstavu. Krásy českých zemí jsou dokumentovány na akvarelech předních mistrů 19. století z knížecích sbírek Liechtensteinů. Cenné akvarely a veduty Rudolfa von Alt, Josefa Hïgera a Franze Richtera si zájemci mohou prohlédnout v zámeckém pivovaru v Litomyšli (naproti zámku) od 9. června do 31. srpna 2022 od 10.00 do 17.00. Slavnostní vernisáž se bude konat ve středu 22. června v 16.00. 

 

PŘIPOMÍNÁME: SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DĚLOSTŘELECKÉ STŘELNICE MARŠÁLA LIECHTENSTEINA U TÝNA NAD VLTAVOU - SOBOTA 11. 6. 2022 10.30-22.00

27. května 2022: Za dva týdny město Týn nad Vltavou slavnostně otevře naučnou stezku na tzv. Velkém depotu, kde v roce 1744 maršál Josef Václav z Liechtensteina vybudoval na svou dobu moderní dělostřeleckou střelnici. Zde byly v letech 1749-1752 otestovány nové typy účinnějších polních děl, houfnic a moždířů, zde v letech 1744-1778 probíhaly zkoušky absolventů první dělostřelecké školy ve střední Evropě z Rudolfova. 

Bývalý dělostřelecký "polygon" se zachovalou rozlehlou cvičnou pevností, sousoším Kalvárie a dalšími památkami, patří k nejvýznamnějším vojenským památkám svého druhu v Evropě. Proto se slavnostní akce zúčastní zástupci dělostřelectva Armády České republiky a další hosté. 

Jeden ze dvou desítek informačních panelů naučné stezky "Velký depot" s lavičkou v podobě dělové lafety - nalezneme ho nedaleko cvičného terče "Epolement" u silnice Bechyně-Týn nad Vltavou

 

Program:

Sobota 11. 6. 2022 připomenutí 250. výročí úmrtí „Otce císařské artilerie“ knížete Josefa Václava z Liechtensteina (1698-1772). Celodenní akce, v rámci které se můžete těšit na ukázky řemesel spojených s fungováním dělostřelecké jednotky, historické vojenské ukázky, ražení pamětních mincí, noční střelby...
 
Celodenní akce, v rámci které se můžete těšit na ukázky řemesel spojených s fungováním dělostřelecké jednotky, historické vojenské ukázky, ražení pamětních mincí, noční střelby i koncert kapely Ginevra. Během oficiálního ceremoniálu bude u sousoší Velký Depot slavnostně otevřena naučná stezka.
 
VELKÝ DEPOT sousoší – oficiální ceremoniál
 
10:29    Příjezd parního vlaku na nádraží v Týně nad Vltavou
 
11:30   Odjezd historických vozidel s delegací z vlakového nádraží na Velký Depot
 
12:00    Zahájení oficiálního ceremoniálu otevření naučné stezky
             - státní hymny - Ústřední vojenská hudba Armády České republiky
             - proslovy hostů, nástup historické vojenské jednotky
 
12:15    Vojenská mše za oběti katastrofy (vojenský kaplan)
 
12:30    Slavnostní přestřižení pásky u naučné stezky - Komentovaná prohlídka naučné stezky (směr Velký Depot – Týn nad Vltavou)
 
 
VOJENSKÝ TÁBOR – louka nad čerpací stanicí AN směr Bechyně (při nepřízni počasí hřiště u MěDDM)
 
10:00 Otevření vojenského tábora pro veřejnost:
* ukázka života v táboře
* ukázky řemesel spojených s fungováním dělostřelecké jednotky
* ražení pamětních mincí
* výstava
 
13:00     Zahájení historických vojenských ukázek
 
18:30     Koncert kapely GINEVRA
 
21:00     Noční střelby
 
22:00     Ukončení programu
 

Informace o akci na Kudyznudy.cz: https://www.kudyznudy.cz/akce/velky-depot-slavnostni-historicka-akce

 

PŘEDNÁŠKA  A KŘEST KNIHY O DĚLOSTŘELECKÉ STŘELNICI U TÝNA NAD VLTAVOU

Týn nad Vltavou 24. května 2022: Při příležitosti blížícího se otevření naučné stezky na tzv. Velkém depotu u Týna nad Vltavou a letošního roku maršála Josefa Václava z Liechtensteinu (250. výročí úmrtí), se v Městském kulturním domě v Týně nad Vltavou konala přednáška Ing. Pavla Juříka. Jejím obsahem bylo seznámení s příčinami vzniku válek o rakouské dědictví (1740-1748), stavem habsburské monarchie a jejího dělostřelectva. 

Když maršál Josef Václav kníže z Liechtensteinu (1698-1772) v roce 1744 převzal vrchní velení na rakouským dělostřelectvem, stál před ním náročný úkol zastaralou „artilérii“ dostat na evropskou špičku. Tohoto úkolu se ujal energicky a už v roce 1744 začal u Týna nad Vltavou budovat na svou dobu velmi moderní testovací a školící dělostřeleckou střelnici. V nedalekém Rudolfově ve stejném roce založil první dělostřeleckou školu ve střední Evropě, v Českých Budějovicích sídlil Generální štáb a Polní zbrojní úřad dělostřelectva. 
 
 
Ing. Juřík diváky ve zcela zaplněném sále seznámil s hlavními osobnostmi reformy, jejími výsledky a s tím, jakou zásluhu na úspěších rakouského dělostřelectva měl dělostřelecký „polygon“ u Týna nad Vltavou. Z něj se dochovalo několik cenných památek, především cvičná pevnost se třemi bastiony a jedním ravelinem, zbytky cvičného terče nebo sousoší Kalvárie, které připomíná neštěstí z 21. června 1753 (výbuch střelného prachu), při kterém zahynulo téměř osm desítek dělostřelců – příští rok si připomeneme 270. výročí. Areál by se měl stát kulturní památkou a může aspirovat i na zápis na seznam vojenských památek UNESCO. Na závěr přednášející zodpověděl řadu dotazů. 
 
Program byl završen autorovým podpisem knihy „Velký depot, Barokní dělostřelecká střelnice u Týna nad Vltavou“, kterou právě vydalo město Týn nad Vltavou a Muzeum Vltavotýnska. Bohatě ilustrovaná publikace seznamuje čtenáře s Liechtensteinovou reformou dělostřelectva a podrobněji zejména s jejím průběhem na „Polygonu“. Informace o jednotlivých objektech jsou doplněny o velkoformátové reprodukce dobových plánů a nákresů z českých a rakouských archivů. Bonusem publikace je vložená mapa celého areálu (formát A3) z roku 1767. – Knihu lze zakoupit v městském infocentru a Muzeu Vltavotýnska.     
 

Mše svatá a pietní akt za padlé v bitvě u Chotusic

Chotusice 17. května 2022: V Chotusicích u Čáslavi si dnes připoměli bitvu, ve které se přesně před 280. lety střetla rakouská a pruská armáda. V kostele sv. Václava, který byla za této bitvy vypálen, byla sloužena mše svatá, za velmi hojné účasti věřících a veřejnosti. Mši svatou celebroval papežský prelát Josef Socha, koncelebrantem byl čáslavský administrátor R.D. Dmytro Romanovský.

Všechny přítomné přivítala starostka obce Chotusice paní Bc. Ludmila Zimová, která je seznámila se stručnou historií obce, která letos slaví 880. let od první dochované zprávy o ní. Čestnými hosty byli velitel 21. základny taktického letectva v Čáslavi brigádní generál Ing. Jaroslav Míka,  vojenský kaplan základny kpt. Mgr. Marek Maxim Švancara, Ph.D., starosta obce Vrdy Ing. Miloš Mlynka a předseda Historického spolku Liechtenstein Ing. Pavel Juřík.

Památník bitvy u Chotusic v centru obce u kostela sv. Václava

V promluvách papežského preláta zazněla mnohokrát slova o zlu války a o jejím projevu jako "zlu uvnitř srdce". Válka je morálmním selháním a je projeven egoismu vládců, ať už v době válek o rakouské dědictví, kam bitva u Chotusic patří nebo současná válka na Ukrajině. Generál Míka připoměl odpovědnost vojáků za mír a vyjádřil zděšení nad brutalitou, s jakou ruská armáda vede válku na Ukrajině.

Předseda HSL Ing. Pavel Juřík seznámil přítomné s některými informacemi o bitvě a jejím kontextu a připoměl roli císařského diplomata a maršála Josefa Václava z Liechtensteinu (1698-1772). V bitvě u Chotusic postřehl měnící se roli dělostřelectva, které na pruské straně sehrálo významnou úlohu v bitvě a navrhl Marii Terezii reformu rakouského dělostřelectva. Tu pak v letech 1744-1756 úspěšně provedl (viz předchozí zprávy v Aktualitách).

Brigádní generál Ing. Jaroslav Míka při projevu

Jako císařský vyslanec v Berlíně a v Paříži pak svou vládu v letech 1737 a 1739 varoval, aby nespoléhala na "pera diplomatů", ale raději zbrojila a podpisy Pruska a Francie pod Pragmatickou sankcí (souhlas s nástupem ženy na trůn) podepřela "meči vojáků". Podobně se spoléhání na mezinárodní smlouvy a slova vládců vymstila i v dalších válkách, ať už to byly války prusko-rakouská a prusko-německá, 2. světová válka nebo současná válka na Ukrajině. Proto je důležité, zdůraznil Ing. Pavel Juřík, aby státy budovaly obranyschopné armády, které odradí potenciálního agresora od útoku nebo jeho útok odrazí. Svoboda ani demokracie nejsou zadarmo. K podpoře armády patří i přípomínání vojenských tradic a historie, do kterých patří i bitva u Chotusic. Více o tomto tématu napsal v dnes publikovaném článku na HlídacíPes.org: "Jen pera diplomatů nás před agresí neubrání. Platilo to za Marie Terezie i dnes na Ukrajině."     https://hlidacipes.org/jen-pera-diplomatu-nas-pred-agresorem-neubrani-platilo-to-za-marie-terezie-i-dnes-na-ukrajine/

 

Odkaz maršála Liechtensteina: "Jen pera diplomatů nás před agresí neubrání"

Praha 17. května 2022: Web Hlídacípes.org dnes otiskl stejnojmený článek, který upozorňuje na jeden z odkazů polního maršála Josefa Václava z Liechtensteinu (1698-1772), při dnešním 280. výročí bitvy u Chotusic, které se aktivně zúčastnil. Žádný stát se nemůže spoléhat jen na mezistátní smlouvy a čestná slova vládců, ale musí být připraven se účinně vojensky bránit případné agresi.   

Stát ale musí být přirpaven na budoucí válku a ne na tu minulou. Kdyby otec Marie Terezie nespoléhal na "pera diplomatů" (tzv. Pragmatická sankce), ale provedl i reformu státu a armády, neodvážil by se pruský král Friedrich II. napadnout v prosinci 1740 Slezsko (bez vyhlášení války). A to je i poučením pro současnou generaci, jak ukazuje příklad Ukrajiny napadené bez legitimního důvodu Ruskou federací. Bez ohledu na Chartu OSN, na její členství v OBSE nebo podpis tzv. Budapešťského memoranda z roku 1993 nebo prohlášení ruského prezidenta, že se Moskva nechystá Ukrajinu napadnou a přesto ji Rusko 24. února 2022 napadlo.

Odkaz na článek: https://hlidacipes.org/jen-pera-diplomatu-nas-pred-agresorem-neubrani-platilo-to-za-marie-terezie-i-dnes-na-ukrajine/    

 

Otevření naučné stezky Vltavotýnské střelnice "otce rakouské artilérie" maršála Josefa Václava z Liechtensteinu

Týn nad Vltavou 12. května 2022:  Město Týn nad Vltavou od roku 2019 obnovuje areál bývalé dělostřelecké střelnice maršála Josefa Václava z Liechtensteinu. Město na tom spolupracuje s Muzeem Vltavotýnska a Archeologickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cenná vojenská památka evropského významu, která může aspirovat i o zařazení na seznam vojenských památek UNESCO, bude slavnostně otevřena v sobotu 11. června 2022 v 11.30.

Je snad symbolické, že zásadní dělostřelecká reforma, která pozvedla úroveň rakouského dělostřelectva na evropskou špičku, byla připravována v jižních Čechách, spojených s tradicí husitského dělostřelectva. Maršál Liechtenstein zde vybudoval promyšlený areál, ze kterého se zachovala veká cvičná pevnost se třemi bastiony a ravelinem, zbytky cvičného terče a sousoší Kalvárie, připomínající výbuch střelného prachu z roku 1753, který zabil osm desítek dělostřelců. Z mnoha vojenských hospod se dochovala jediná zvaná "Na bídě". Archeologický výzkum přinesl mnoho nových poznatků a stále pokračuje. Připomeňme, že v nedalekém královském horním městě Rudolfově maršál v roce 1744 otevřel první dělostřeleckou školu ve střední Evropě.

Protože vojenská tradice je důležitou součástí paměti armády i státu a je třeba je připomínat, město Týn nad Vltavou se rozhodl cennou vojenskou památku zachovat a zpřístupnit prostřednictvím naučné stezky a relaxační zóny. Kdyby císař Karel VI., otec Marie Terezie, nespoléhal jen na mezinárodní smlouvy (tzv. Pragnatická sankce o dědění trůnu i ženami) a podepřel je bojeschopnou armádou, pruský král Friedrich II. by se neodvážil napadnout Slezsko a země Koruny české by je neztratily.

Zde vidíme poučení platné i dnes - Ukrajině nezajistily nezávislost ani Charta OSN ani tzv. Budapešštské memorandum, ale musí je vydobýt její armáda. Každý stát musí být vždy schopen a připraven bránit svou nezásvislost a svobodu a k tomu potřebuje bojeschopnou armádu připravenou (výzbrojí, strategií a taktikou) na válku budoucí a ne minulou. 

Pozvánka a program akcí

Odkaz ke stažení: https://www.hs-liechtenstein.cz/vd_-_plakat_web.jpg

Historii Vltavotýnské dělostřelecké střelnice připomíná publikace Ing. Pavla Juříka "Dělostřelecký polygon - Velký depot, Barokní dělostřelecká střelnice u Týna nad Vltavou", jejíž křest se koná 17. 5. 2022 v Sokolovně v Týně nad Vltavou.

 

Přednáška a křest knihy o dělostřeleckém cvičišti maršála Liechtensteina v Týně nad Vltavou

11. května 2022: V úterý 17. května od 17.00 se v Sokolovně v Týně nad Vltavou bude konat přednáška Ing. Pavla Juříka, která se bude týkat významné vojenské památky evropského významu - bývalé dělostřelecké střelnice na nedalekém vrchu Posekaném. Tuto střelnici dal vybudovat polní maršál Josef Václav kníže z Liechtensteina (1698-1772) a v letech 1744-1753 zde připravil zásadní reformu rakouského dělostřelectva, které se stalo nejlepším v Evropě. 

Ze střelnice se dochovala řada památek, především velké pozůstatky cvičné pevnosti zv. Polygon a cvičného terče Epolement (lidově zvaný "pulmont"), a sousoší Kalvárie, připomínající smrt 80 dělostřelců při výbuchu laboratoře na výrobu střelného prachu v roce 1753. Archeologický výzkum odhaluje další stavební památky. Při příležitosti letošního 250. výročí úmrtí maršála Josefa Václava z Liechtensteina bude v sobotu 11. června otevřena naučná stezka areálem bývalé střelnice, s bohatým programem.

Na závěr přednášky proběhne křest knihy Ing. Pavla Juříka "Dělostřelecký polygon - Velký depot, Barokní dělostřelecká střelnice u Týna nad Vltavou", která přináší podrobnější informace o této vojenské památce a historické souvislosti. Širší pohled na Liechtensteinovu reformu a historii evropského dělostřelectva až do současné doby, přinesla autorova publikace "Královna bitev", která vyšla vloni na podzim: https://www.knizniklub.cz/knihy/557663-kralovna-bitev-ceske-zeme-a-zrod-moderniho-delostrelectva.html

 

Obálka knihy "Dělostřelecký polygon - Velký depot"

 

 

Lichtenštejnská Opava - článek v březnovém vydání časopisu Turista 

8. května 2022: Opava patří beze sporu mezi nejkrásnější města České republiky a perly moravského Slezska. Kdysi hlavní město Opavského vévodství, sídlo zemského sněmu a vlády rakouského Slezska, má mnoho co nabídnout turistům a zájemcům o historii. Zajímavý článek o tomto městě a roli rodu Liechtensteinů při rozvoji Opavy a Opavska, přinesl březnový článek časopisu Turista.

https://www.hs-liechtenstein.cz/turista_3_29-32_v2.pdf

Založení Slezského zemského muzea v Opavě a jeho sbírky štědře podpořil kníže Jan II. z Liechtensteinu

 

PTALI JSTE SE

Jak probíhá soudní spor Liechtensteinů s Českou republikou?

Praha 7. května 2022: O probíhajícím soudním sporu není veřejně k dispozici mnoho informací, a tak je tento dotaz návštěvníků webových stránek HSL pochopitelný. Základní přehled a pohled strany právních zástupců žalující strany, přináší rozhovor s Dr. Maximiliánem Schaffgotschem právním zástupcem Nadace knížete z Lichtenštejna, který přinesl měsíčník Lawyers & Business ve svém letošním čísle č. 3/2022.

https://www.hs-liechtenstein.cz/lawyers_and_business_3_2022_liechtenstein.pdf

 

Pohled na novou budovu Zemského sněmu (vlevo) a jeho původní sídlo, dnes sídlo vlády Lichtenštejnska ve Vaduzu

 

Připomenutí bitvy u Chotusic - 280. výročí

Chotusice 5. května 2022: Obec Chotusice si připomene 280. výročí bitvy, která se odehrála v jejím katastru před 280 lety, v úterý 17. května v 17.00 mší svatou v kostele sv. Václava. Po ní bude následovat návštěva výstavy a diskuse na obecním úřadě. 

 

Lichtenštejnská pošta - poštovní známka s kněžnou Marií

Vaduz 2. května 2022: Lichtenštejnská pošta připomene významnou osobnost své země kněžnu Marii z Liechtensteinu, která odešla v srpnu loňského roku na věčnost. Manželka vládnoucího knížete Hanse-Adama II. byla dlouholetou prezidentkou Lichtenštejnského Červeného kříže. Dne 7. června bude vydána poštovní známka s portrétem kněžny Marie v hodnotě 6,50 CHF a také speciální aršík s krypto poštovní známkou v hodnotě 80 CHF.

  

 

"VĚRNÝ PRINC" - VÝSTAVA O KNÍŽETI JOSEFU VÁCLAVOVI Z LIECHTENSTEINU

Jednu z nejvýznamnějších osobností rodu a doby vlády Marie Terezie připomněla výstava v Zahradním paláci Liechtensteinů ve Vídni 

Vídeň 28. března 2022: Letošní 250. výročí úmrtí polního maršála a vládnoucího knížete Josefa Václava z Liechtensteinu (1696-1772) připomněly i knížecí sbírky Liechtensteinů ve Vídni. V Zahradním paláci se od 1. do 31. března 2022 koná výstava "Věrný princ", která prezentuje dokumenty a předměty týkající se knížete Josefa Václava, včetně uměleckých děl, kterými za své dlouhé vlády obohatil sbírky svého rodu. Nejcennějším uměleckým dílem, které kníže zakoupil, je zlatý rokokový kočár z dílem francouzských mistrů - je jediným dochovaným kočárem z tohoto období, protože všechny ostatní byly zničeny za Velké francouzské revoluce.

Majestátní portrét maršála J. V. z Liechtensteina s řádem Zlatého rouna

Malou návštěvu výstavy, s ukázkou zlatého kočárů ze všech stran, můžete virtuálně absolvovat zde: https://www.liechtensteincollections.at/en/presentation/exhibitions/the-constant-prince-joseph-wenzel-and-his-art

 

 

BITVA U CHOTUSIC - VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEU V ČÁSLAVI K 280. VÝROČÍ

Výstava připomene významnou bitvu z doby prusko-rakouských válek. Bitvy se aktivně zúčastnil také polní maršál Josef Václav z Liechtensteina, jako velitel levého křídla jízdy.

Čáslav 20. března 2022: Městské muzeum v Čáslavi připravuje vernisáž výstavy "Bitva u Chotusic", která bude otevřena 1. dubna t. r. Výstava bude otevřena až do 30. září 2022. Tehdejší bojiště se nacházelo na území mezi Čáslaví a vsí Chotusice, a na jeho místě se dnes z větší částí rozkládá 21. základna taktického letectva Armády České republiky. 

Plán bitvy u Chotusic (u Čáslavi) 17. dubna 1742

Stručně o bitvě: Dne 17. dubna 1742 se nedaleko královského města Čáslavi střetla pruská armáda pod velením krále Friedricha II. a rakouská armáda, které velel vévoda Karel Alexandr Lotrinský, švagr Marie Terezie. Nedaleko města dal Friedrich II. u obcí Chotusice a Žehušice vybudovat vojenský tábor. Pravé křídlo armády chránily dva rybníky (dnes již neexistují) a levé žehušický zámecký park. Císařská armáda se utábořila severně od Čáslavi a na rozdíl od Prusů nebylo její postavení nijak chráněno terénem. Protože její vojáci byli unaveni dlouhým pochodem, dal se její útok očekávat asi až o jeden nebo dva dny později. Friedrich II. se rozhodl této slabiny nepřítele využít a zaútočil hned následujícího dne 17. května 1742 ráno.   

Na rakouské straně stálo 21.000 pěšáků, 9.000 dragounů a 40 děl, pruský král Friedrich II. měl k dispozici 19.800 pěšáků, 8.400 jezdců a 80 děl. Síly tedy byly zdánlivě vyrovnány, s výjimkou dělostřelectva, které se nakonec významně zasloužilo o pruské vítězství. V této bitvě se vyznamenal generál jezdectva Josef Václav kníže z Liechtensteina, který velel pravému křídlu císařské jízdy. Jeho vlastní pluk „Fürst von Liechtenstein“ bojoval v na levém křídle.
 
Král Friedrich II. zaútočil okolo 8. hodiny ráno, když jeho dělostřelectvo zahájilo palbu na předvoj císařských jednotek, které dosud nebyly připraveny k boji. Tato palba způsobila zmatek u husarů a dragounů, které pak rozehnalo pruské jezdectvo. Císařská jízda ale dovedným manévrem vytlačilo pruskou armádu z Chotusic a současně se znovu zformovaná jízda pustila rozhodně do pruské a donutila ji k ústupu. Husaři a dragouni pak ale útok přerušili a začali drancovat pruský vojenský tábor. Jejich bojová síla proto v dalším průběhu bitvy citelně chyběla. 
 
Toho využil pruský král, který do boje vrhl zálohy a znovu dobyl Chotusice. Pak rozvinul svou dobře vycvičenou armádu, jejímuž soustředěnému útoku podpořenému jízdou a dělostřelectvem, nedokázalo císařské vojsko dlouho odolávat. Bojová linie císařské armády byla proražena a vojsko Karla Alexandra Lotrinského bylo poraženo. Pruská armáda pak obsadila město Čáslav a ostřelovala z děl ustupujícího nepřítele. V bitvě, která trvala čtyři hodiny, padlo 5.191 mužů na straně rakouské a 4.207 mužů na straně pruské armády. 
 
V bitvě byl kníže Josef Václav zraněn do hlavy, když se mu podařilo odrazit útok pruského gardisty, který by byl smrtelný. Útočníka pak zneškodnil a zraněný bojoval dál. Zneškodnil mnoho pruských vojáků, včetně několika gardistů z osobní stráže krále Friedricha II. V bitvě bylo rakouské vojsko poraženo především díky lepším puškám nepřítele a jeho lepšímu a početnějšímu dělostřelectvu, které střelbou decimovalo císařskou pěchotu a jízdu a také díky nekázni císařských husarů a dragounů. 
 
Úrovní pruského dělostřelectva byl kníže ohromen, zejména když ho srovnal se zastaralou císařskou „artilérií“. Kníže nepochyboval, že: „… ta mizérie byla zaviněna nedostatkem vyškolených důstojníků a chytré strategie, zvláště podstatně také nedostatkem materiálního zásobování a výzbroje…“. Liechtenstein pak poslal panovnici memorandum, ve kterém shrnul problémy armády a navrhl reformu dělostřelectva. To ho o dva roky později Marie Terezie pověřila. Více informací naleznete v knize "Královna bitev" https://www.kosmas.cz/knihy/501249/kralovna-bitev-ceske-zeme-a-zrod-moderniho-delostrelectva/
 

 

 

POŘAD ČESKÉ TELEVIZE "KATZELSDORF - ZTRACENÉ ADRESY"

Praha 12. března 2022: Česká televize dnes odvysílala reprízu pořadu "Katzelsdorf" z cyklu "Ztracené adresy", který vznikl užv roce 2011. Dvacetiminutový pořad přináší zajímavé informace o vzniku loveckého zámečku v první polovině 19. století, i o jeho zániku po roce 1948, kdy se stal součástí uzavřeného pohraničního pásma. Největším budovatelem "Zahrady Evropy", dnes zvané "Lednicko-valtický areál", byl polní maršál kníže Jan I. z Liechtensteinu. Citace z jeho dopisů a dalších dobových dokumentů, přinášejí zajímavý pohled na jeho názory a život.

 

Digitální vizualizace zaniklého loveckého zámku Liechtensteinů "Katzelsdorf", který stál nedaleko Valtic 

 

Katzelsdorfský zámeček sice zanikl vinou Pohraniční stráže v 50. letech 20. století, ale mnoho lidí usiluje o jeho obnovu, která se snad podaří. Celý pořad ČT je ke zhlédnutí zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10318042579-ztracene-adresy/411235100191003/

Více informací o zaniklé architektonické památce a projektu její obnovy naleznete na tomto odkazu: https://www.katzelsdorfsky-zamecek.cz/

 

LICHTENŠTEJNSKO ROZŠÍŘILO SANKCE VŮČI RUSKÉ FEDERACI

Vaduz 28. února 2022: S ohledem na pokračující ruskou vojenskou intervenci na Ukrajině lichtenštejnská vláda v pondělí 28. února 2022 rozšířila sankce proti Ruské federaci. "Sankce uvalené Evropskou unií 25. února proti dalším osobám jsou plně srozumitelné. Vláda tak důsledně pokračuje ve své předchozí politice. Vláda navíc hodlá v blízké budoucnosti přijmout další sankce uvalené EU na Rusko. Rusko v posledních dnech pokračuje ve své agresivní válce na Ukrajině s nezmenšenou intenzitou. Vláda toto nehorázné porušení mezinárodního práva jednoznačně odsuzuje a znovu vyjadřuje svou solidaritu s Ukrajinou a jejím lidem." uvádí tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí.

Vláda knížectví se proto 28. února 2022 rozhodla nezávisle zavést sankce, které EU uvalila 25. února 2022 na ruské a běloruské státní příslušníky. Finanční sankce jsou mimo jiné zaměřeny na ruského prezidenta Vladimira Putina, premiéra Michaila Mišutina a ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Základem je zákon o vymáhání mezinárodních sankcí. Odpovídající vyhláška o opatřeních v souvislosti se situací na Ukrajině už byla zveřejněna a nabyla platnost.
 
Lichtenštejnsko tradičně prosazuje dodržování mezinárodního práva a považuje se za součást společenství hodnot s EU. Provádění sankcí jasně ukazuje, že narušení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny je nepřijatelné. Lichtenštejnsko bude také důsledně pokračovat na cestě solidarity, kdy patří mezi nejštědřejší dárce, měřeno výši darů na obyvatele.
 
 
Ilustrační obrázek: LGT Navigator

Největší lichtenštejnská banka LGT Bank, patřící knížecí nadaci, vydala 24. února 2022 pravidelnou zprávu pro investory "LGT Navigator" s hlavním titulkem "Russia Attacks Ukraine", o napadení Ukrajiny Ruskou federací. Její text naleznete v odkazu:  https://www.lgt.com/en/news/lgt-navigator-russia-attacks-ukraine/

 

PAMÁTKY MĚSTA OPAVY A LIECHTENSTEINOVÉ V ČASOPISE TURISTA

25. února 2022: Březnové číslo časopisu Turista přináší článek "Knížecí Opava a rod Liechtensteinů" v rámci seriálu "Za aristokraty". Historie města sahá nejméně až do roku 1195, ve 13. století se stalo sídelním městem Opavského vévodství, které držela vedlejší (levobočná) větev rodu Přemyslovců. V roce 1614 vévodství získal lénem přední moravský pán Karel I. z Liechtensteina, jehož potomci ho drželi až do první pozemkové reformy před 2. světovou válkou.

Opava se může pyšnit celou řadou cenných architektonických památek, včetně budov bývalého Zemského sněmu a Zemské vlády v Opavě, původně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie (postavené z cihel v tzv. slezském stylu), novorenesanční radnice s 60 metrů vysokou věží Hláskou, jezuitské koleje nebo minoritského kláštera. Město má nepřeberně památek. 

Mezi ně patří i skvostná budova Slezského zemského muzea z let 1893-1895.  K založení tohoto muzea ovšem došlo již v roce 1815, takže je nejstarší veřejnou a dnes také třetí největší sbírkotvornou institucí v českých zemích. Jeho vznik a umělecké sbírky velmi štědře podpořil kníže Jan II. z Liechtensteina (1840–1927).

Budova bývalého sídla Zemské vlády v Opavě (1878-1928), je dnes jedním ze sídel Slezské univerzity

 

KOLÍNSKÝ DENÍK: DÍLO PANÍ Z KOSTELCE: ZVONY, SOCHY A KOSTELY, ALE I ŠKOLY A SOCIÁLNÍ PROGRAM

Kostelec nad Černými lesy 20. února 2022: Článek a fotoreportáž ze mše svaté za vévodkyni Marii Terezii Savojskou přinesl dnešní Kolínský deník. Celý článek naleznete zde: https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/nedelni-msi-v-kostelci-celebroval-dominik-duka-20220220.html

 

KARDINÁL DOMINIK DUKA SLOUŽIL MŠI ZA VÉVODKYNI SAVOJSKOU A POŽEHNAL SOCHU SV. DONÁTA

Kostelec nad Černými lesy 20. února 2022: Jakoby symbolicky se dnes rozjasnila obloha na Černokostelecku a chladné větrné dopoledne projasnily a prohřály sluneční paprsky. A v této příznivé atmosféře se ve farním chrámu Svatých Andělů strážných konala mše svatá za dobrotivou vévodkyni Marii Terezii Savojskou. Zcela plný chrám zaplnili věřící a další návštěvníci, kteří vyslechli vzpomínku na pané vévodkyni od místního faráře Jaroslava Líznera a kardinála Dominika Duky arcibiskupa pražského a primase českého. Mezi hosty byli předsedové Historického spolku Liechtenstein a Česko-lichtenštejnské společnosti Ing. Pavel Juřík a Mgr. Petr Svoboda. 

Historik PhDr. Vladimír J. Mrvík, který se dlouhodobě věnuje dějinám Černokostelecka, účastníkům mše stručně přiblížil život a dílo vévodkyně Marie Terezie a její význam pro město a jeho region. Dobový portrét vévodkyně Marie Terezie Savojské umístěný před měšní menzou zúčastněným představil  její podobu. V průběhu mše svaté pak děti před portrét umístily zapálené svíčky. Protože paní vévodkyně podoroval kult sv. Donáta, kterému dala stavět sochy na svých panstvích, pan kardinál požehnal rozměrné dřevořezbě tohoto světce, která bude umístěna u Svatbína na místě, kde dříve stála původní kamenná socha (byla poškozena při autonehodě a po restaurovány byla umístěna ve skanzenu v Kouřimi.

 

Kardinál Dominik Duka sloužil mši svatou za vévodkyni Marii Terezii Savojskou (portrét v popředí)

 

Po mši následovala beseda pana kardinála s věřícími a poté oběd na černokosteleckém zámku, který pro vzácného hosta uspořádal starosta města Kostelce nad Černými lesy MVDr. Jan Černý. Památka dobrotivé vévodkyně nebyla zapomenuta a snad již brzy ji katolická církev zařadí mezi své svaté.   

 

 

Kardinál Dominik Duka požehnal sochu sv. Donáta

 

MÉDIA PŘIPOMÍNAJÍ 250. VÝROČÍ MARIE TEREZIE SAVOJSKÉ

17. února 2022: Celostátní vydání DENÍKu připomnělo 250. výročí úmrtí významné osobnosti českého baroka vévodkyně Marie Terezie Savojské, rozené princezny z Liechtensteinu. Odkaz na článek naleznete zde: https://www.denik.cz/z_domova/osvicenejsi-marie-terezie-savojka-mozna-bude-svata.html

WorldNews:            https://www.wn24.cz/250-vyroci-umrti-dobrotive-marie-terezie-savojske/

Katolický týdeník:    https://www.katyd.cz/clanky/zpravodajstvi/mecenaska-ktera-predbehla-svou-dobu.html

Další informace o této osobnosti přinesly např. internetové stránky Arcibiskupství pražského: https://apha.cz/novinky/marie-terezie-savojska/

Tuto neděli 20. února (od 9.15), přesně 250 let od úmrtí vévodkyně Marie Terezie Savojské, se v kostele Sv. Andělů strážných v Kostelci nad Černými lesy koná mše svatá za tuto významnou osobnost (a kadidátku na svatořečení) - celebruje kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský.

Kostel Svatých Andělů strážných v Kostelci nad Černými lesy, který vévodkyně dala vybudovat v letech 1735-1737 s velkou péčí (k jeho výzdobě přizvala nejlepší malíře a sochaře vídeňského baroka)

 

Mimořádně velký špitál (pro 24 osob) u černokosteleckého zámku je významnou památkou na sociální péči Marie Terezie Savojské (měl ústřední horkovzdušné vytápění)

 

Katolický týdeník připomněl výročí Marie Terezie Savojské 

Praha 15. února 2022: Katolický týdeník ve svém novém vydání z 15. února připoměl 250. výročí úmrtí vévodkyně Marie Terezie Savojské, která je kandidátkou na svatořečení.  https://www.hs-liechtenstein.cz/final_kt_08_9.pdf

Tuto neděli 20. února v 9.15 bude kardinál Dominik Duka sloužit mši svatou za paní vévodkyni v kostele Svatých andělů strážných v Kostelci nad Černými lesy, který dala postavit. Česká televize bude tuto neděli také reprízovat dokumentární film o jejím životě.  

 

400. VÝROČÍ LIECHTENSTEINŮ JAKO VÉVODŮ KRNOVSKÝCH

Krnov, 1. února 2022: Městské muzeum v Krnově si připomíná 400. výročí příchodu rodu Liechtensteinů do města výstavou "Lichtenštejnové ve službách monarchie". Tato výstava byla poprvé představena vloni v zimě na zámku v Kuníně a prostřednictvím čtyř desítek uniforem dospělých, ale i dětí, seznamuje návštěvníky s rolí Liechtensteinů v armádě Hhbsburské monarchie. Výstava je umístěna v prostorách Městského muzea Krnov, ve Flemmichově vile a bude zde přístupná do 3.4.2022

V úterý 15. března 2022 uplyne přesně 400 let od doby, kdy se kníže Karel I. z Liechtensteina stal lenním držitelem Vévodství krnovského. Město Krnov si toto významné výročí připomene venkovní výstavou na náměstí "Lichtenštejnové a Krnov". Pro zájemce a školy Městské kulturní a informační centrum  připravuje komentované prohlídky.

Znak města Krnova

Liechtensteinové byli vrchností města a vévodství a od roku 1848 (po zrušení poddanství) už jen jeho majiteli, až do 30. let 20. století, kdy jim byla většina zdejších nemovitostí vyvlastněna za úřední cenu (cca 1/3 tržní ceny), v rámci první pozemkové reformy. Tehdy přišli i o zdejší zámek, který získala Státní správa lesů. Z pamětihodností města a jeho okolí připomeňme vyhlídkovou dvacet osm metrů vysokou rozhledna na Cvilíně, která byla postavena v letech 1902 až 1903 podle projektu architekta Ernsta Latzela, a to z iniciativy Moravskoslezského horského spolku a za významné finanční podpory vládnoucího knížete Jana II. z Liechtensteina (1840-1927). 

Kníže Jan II. zvaný "Dobrý" patřil k největším mecenášům kultury, vědy a umění své doby v Evropě. V Krnově významně podpořil stavbu moderní nemocnice. V letech 1909-1912 zde byla vybudována městská nemocnice, která dostala název ,,Fürst Johann II. von und zu Liechtenstein – Krankenhaus der Stadt Jägerndorf (mit Őffentlichkeitsrecht)“, česky,,Knížete Johanna II. z a k Liechtensteinu - nemocnice města Krnova (veřejnoprávní)“. Tento název musel být v roce 1918 po vzniku republiky odstraněn. 

Erb Liechtensteinů se symboly znaku Krnova (zlatá trubka na modrém poli)

Znak krnovského vévodství se v roce 1622 stal součástí erbu Liechtensteinů. Po vzniku samostatného říšského knížectví "Liechtenstein" s hlavním městem Vaduz, se knížecí erb stal státním znakem Lichtenštejnska, kterým je dodnes. - Je to jedna z heraldických rarit, kdy státní znak jednoho státu v sobě obsahuje zemské znaky jiné země - v minulosti jsme měli k sobě mnohem více, než se nám zdá dnes. Připomeňme, že nedaleko Krnova leží město Opava, které bylo hlavním městem Opavského vévodství - to Liechtensteinové získali už v roce 1614.

 

BESEDA K 250. VÝROČÍ ÚMRTÍ MARIE TEREZIE SAVOJSKÉ

Kostelec nad Černými lesy: V sobotu 5. února 2022 od 15.00 se v Muzeu hrnčířství na náměstí Smiřických 41 v Kostelci nad Černými lesy koná beseda "MARIE TEREZIE SAVOJSKÁ" s historikem PhDr. Vladimírem J. Mrvíkem, Ph. D.  Doktor Mrvík se problematice dějin Černokostelecka věnuje dlouhodobě, je m. j. autorem rozsáhlé publikace "Dějiny černokosteleckých domů" (2011).

 

 

Článek v časopise Fakta a svědectví č. 1-2/2022

13. ledna 2022:  V prvním letošním dvojčísle časopisu Fakta a svědectví, který se věnuje historii vojenství, vychází článek Ing. Pavla Juříka "Výročí otce rakouského dělostřelectva", který připomíná 250. výročí úmrtí polního maršála Josefa Václava z Liechtensteina. Článek se věnuje především maršálově  dělostřelecké reformě a navazuje na článek "Vojevůdce a reformátor" stejného autora, který vyšel v tomto časopise v červenci 2009 - viz web HSL "Tisk a media - Archiv" https://www.hs-liechtenstein.cz/lichtenstein.pdf. Nový článek v č. 1-2/2022: https://www.hs-liechtenstein.cz/6_liechtenstein.pdf

 

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE HSL

10. ledna 2021: Vyšlo první letošní číslo ZPRAVODAJE Historického spolku Liechtenstein č. 1/2022. Hlavními tématy obsahu jsou:

- Výročí 250 let od odchodu vévodkyně Marie Terezie Savojské - významné mecenášky a reformátorky 18. století

- Informace o 250. výročí odchodu "otce rakouského a českého dělostřelectva" polního maršála Josefa Václava z Liechtensteina

- Březnová výročí dvou významných knížecích lesníků: Leopolda Grabnera a Julia Wiehla.

 

Zpravodaj HSL č. 1/2022 je ke stažení zde:https://www.hs-liechtenstein.cz/zpravodaj_hsl_1_2022.pdf

 

ZÁDUŠNÍ MŠE ZA POLNÍHO MARŠÁLA JOSEFA VÁCLAVA Z LIECHTENSTEINA

8. ledna 2022: Ve čtvrtek 10. února 2022 si připomeneme 250. let od odchodu jedné z nejvýznamnějších vojenských osobností střední Evropy polního maršála Josefa Václava z Liechtensteina (1696-1772), zvaného "otcem rakouského a českého dělostřelectva". Významný diplomat, politik a vojevůdce se do dějin zapsal především jako iniciátor zásadní reformy rakouského dělostřelectva, kterou řídil v letech 1744-1757. Vrchním velitelem dělostřelectva byl až do své smrti.

Klíčové prvky reformy tým jeho odborníků od roku 1744 testoval na dělostřeleckém polygonu u Týna nad Vltavou, jehož části se dochovaly dodnes a jsou dokumentovány v nedávno objevených plánech a nákresech a probíhajícím archeologickým průzkumem. V nedalekém Rudolfově už v roce 1744 založil první dělostřeleckou školu ve střední Evropě. Liechtensteinova reforma má zásluhu na řadě vítězných bitev s Pruskem po roce 1756, zejména na strategicky důležitém vítězství v bitvě u Kolína 18. června 1757, které uchránilo české země od další anexe ze strany Pruska. Podrobnější informace o jeho reformě naleznete v odkazech níže. 

 

 

Při příležitosti 250. výročí odchodu polního maršála Josefa Václava z Liechtensteina bude za něj sloužena zádušní mše ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech (Kanovnická 5/72) - celebrantem bude vrchní kaplan Armády České republiky plukovník gšt. Mgr. Jaroslav Kníchal. Mše se bude konat ve čtvrtek 10. února 2022 od 14.30.

Pozvánka na zádušní mši:                                                 https://www.hs-liechtenstein.cz/polni_marsal_josef_vaclav_z_liechtensteina_pozvanka.pdf

Dokument "Otec rakouského a českého dělostřelectva"   https://www.hs-liechtenstein.cz/otec_rakouskeho_delostrelectva_jwl_1696-1772.pdf

Podrobnější informace k maršálově reformě naleznete v knize Ing. Pavla Juříka "Královna bitev, České země a vznik moderního dělostřelectva", Universum 2021: https://www.knizniklub.cz/knihy/557663-kralovna-bitev-ceske-zeme-a-zrod-moderniho-delostrelectva.html

 

MŠE SVATÁ ZA DOBROTIVOU VÉVODKYNI SAVOJSKOU K 250. VÝROČÍ JEJÍHO ODCHODU

7. ledna 2022: V neděli 20. února 2022 v 9.15 se koná mše svatá za vévodkyni Marii Terezii Savojskou (1694-1772), velkou dobrodějku černokosteleckého a dalších panství. Mše svatá se bude konat v Kostelci nad Černými lesy ve farním chrámu Svatých Andělů strážných na náměstí Smiřických, který dala s velkou péčí vybudovat. Mši svatou bude celebrovat kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský a primas český

 

Vévodkyně Marie Terezie Savojská s vdovským šátkem ve vlasech

 

Česká televize v roce 2017 odvysílala zajímavý pořad o životě a odkazu vévodkyně Marie Terezie Savojské v rámci cyklu "Cesty víry". Dokumentární film "Naše paní Savojka" (26 min) je ke zhlédnutí on-line zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/217562215500001/

Pozvánka na mši svatou:  https://www.hs-liechtenstein.cz/mts_250_let_mse_svata.pdf