Aktuality 2022

Článek v časopise Fakta a svědectví č. 1-2/2022

13. ledna 2022:  V prvním letošním dvojčísle časopisu Fakta a svědectví, který se věnuje historii vojenství, vychází článek Ing. Pavla Juříka "Výročí otce rakouského dělostřelectva", který připomíná 250. výročí úmrtí polního maršála Josefa Václava z Liechtensteina. Článek se věnuje především maršálově  dělostřelecké reformě a navazuje na článek "Vojevůdce a reformátor" stejného autora, který vyšel v tomto časopise v červenci 2009 - viz web HSL "Tisk a media - Archiv" https://www.hs-liechtenstein.cz/lichtenstein.pdf

 

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE HSL

10. ledna 2021: Vyšlo první letošní číslo ZPRAVODAJE Historického spolku Liechtenstein č. 1/2022. Hlavními tématy obsahu jsou:

- Výročí 250 let od odchodu vévodkyně Marie Terezie Savojské - významné mecenášky a reformátorky 18. století

- Informace o 250. výročí odchodu "otce rakouského a českého dělostřelectva" polního maršála Josefa Václava z Liechtensteina

- Březnová výročí dvou významných knížecích lesníků: Leopolda Grabnera a Julia Wiehla.

 

Zpravodaj HSL č. 1/2022 je ke stažení zde:https://www.hs-liechtenstein.cz/zpravodaj_hsl_1_2022.pdf

 

ZÁDUŠNÍ MŠE ZA POLNÍHO MARŠÁLA JOSEFA VÁCLAVA Z LIECHTENSTEINA

8. ledna 2022: Ve čtvrtek 10. února 2022 si připomeneme 250. let od odchodu jedné z nejvýznamnějších vojenských osobností střední Evropy polního maršála Josefa Václava z Liechtensteina (1696-1772), zvaného "otcem rakouského a českého dělostřelectva". Významný diplomat, politik a vojevůdce se do dějin zapsal především jako iniciátor zásadní reformy rakouského dělostřelectva, kterou řídil v letech 1744-1757. Vrchním velitelem dělostřelectva byl až do své smrti.

Klíčové prvky reformy tým jeho odborníků od roku 1744 testoval na dělostřeleckém polygonu u Týna nad Vltavou, jehož části se dochovaly dodnes a jsou dokumentovány v nedávno objevených plánech a nákresech a probíhajícím archeologickým průzkumem. V nedalekém Rudolfově už v roce 1744 založil první dělostřeleckou školu ve střední Evropě. Liechtensteinova reforma má zásluhu na řadě vítězných bitev s Pruskem po roce 1756, zejména na strategicky důležitém vítězství v bitvě u Kolína 18. června 1757, které uchránilo české země od další anexe ze strany Pruska. Podrobnější informace o jeho reformě naleznete v odkazech níže. 

 

 

Při příležitosti 250. výročí odchodu polního maršála Josefa Václava z Liechtensteina bude za něj sloužena zádušní mše ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech (Kanovnická 5/72) - celebrantem bude vrchní kaplan Armády České republiky plukovník gšt. Mgr. Jaroslav Kníchal. Mše se bude konat ve čtvrtek 10. února 2022 od 14.30.

Pozvánka na zádušní mši:                                                 https://www.hs-liechtenstein.cz/polni_marsal_josef_vaclav_z_liechtensteina_pozvanka.pdf

Dokument "Otec rakouského a českého dělostřelectva"   https://www.hs-liechtenstein.cz/otec_rakouskeho_delostrelectva_jwl_1696-1772.pdf

Podrobnější informace k maršálově reformě naleznete v knize Ing. Pavla Juříka "Královna bitev, České země a vznik moderního dělostřelectva", Universum 2021: https://www.knizniklub.cz/knihy/557663-kralovna-bitev-ceske-zeme-a-zrod-moderniho-delostrelectva.html

 

MŠE SVATÁ ZA DOBROTIVOU VÉVODKYNI SAVOJSKOU K 250. VÝROČÍ JEJÍHO ODCHODU

7. ledna 2022: V neděli 20. února 2022 v 9.15 se koná mše svatá za vévodkyni Marii Terezii Savojskou (1694-1772), velkou dobrodějku černokosteleckého a dalších panství. Mše svatá se bude konat v Kostelci nad Černými lesy ve farním chrámu Svatých Andělů strážných na náměstí Smiřických, který dala s velkou péčí vybudovat. Mši svatou bude celebrovat kardinál Dominik Duka arcibiskup pražský a primas český

 

Vévodkyně Marie Terezie Savojská s vdovským šátkem ve vlasech

 

Česká televize v roce 2017 odvysílala zajímavý pořad o životě a odkazu vévodkyně Marie Terezie Savojské v rámci cyklu "Cesty víry". Dokumentární film "Naše paní Savojka" (26 min) je ke zhlédnutí on-line zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/217562215500001/

Pozvánka na mši svatou:  https://www.hs-liechtenstein.cz/mts_250_let_mse_svata.pdf