Aktuality 2024

NOVÁ KNIHA: Kníže Karel I. z Lichtenštejna 1569–1627. Finance, majetek, politika

28. března 2024: Právě vychází dlouho očekávaná kniha českého historika PhDr. Marka Vařeky, Ph. D. která se věnuje nejdůležitější osobnosti rodu Liechtensteinů - prvnímu knížeti rodu Karlu I. Dosud nebyly nově prozkoumány a analyzovány podstatné dokumenty týkající se této významné postavy českých a středoevropských dějin. Až kniha Marka Vařeky z nakladatelství Veduta "Karel I. z Lichtenštejna 1569–1627. Finance, majetek, politika" objasňuje život a dílo knížete Karla, podložený léty bádání v tuzemských a zahraničních archivech. 

Autor v knize přináší dosud neznámé informace a souvislosti a čtenář tak získává plastičtější a věrnější pohled na život a politickou činnost knížete Karla I. z Liechtensteinu. Vyvrací také řadu omylů, tendenčních pohledů a klišé, které jsou s touto osobností často spojovány. Dr. Marek Vařeka patří k tuzemským autorům, kteří se tématu rodu Liechtensteinů věnují nejdéle, do hloubky a systematicky.

 

Recenzi této knihy přinesl jako první Českokrumlovský Deník: https://ceskokrumlovsky.denik.cz/ctenar-reporter/recenze-knize-karel-i-z-lichtenstejna-1569-1627-finance-majetek-politika-2024032.html

 

ČT1 - TOULAVÁ KAMERA - VÝSTAVA O JOSEFU HARDTMUTHOVI V LEDNICI

24. března 2024: Zajímavou reportáž o životě a díle geniálního architekta Liechtensteinů, podnikatele a vynálezce Josefa Hardtmutha, přináší reportáž České televize v pořadu "Toulavá kamera".

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/224562221500011/

 

JOSEPH HARDTMUTH – KNÍŽECÍ ARCHITEKT: DLOUHODOBÁ VÝSTAVA V ZÁMECKÝCH KONÍRNÁCH V LEDNICI

20. března 2024: V pátek 23. února 2024 byla v konírnách zámku Lednice otevřena výstava Joseph Hardtmuth – knížecí architekt, která představuje celou šíři činnosti architekta, vynálezce a podnikatele Josepha Hardtmutha. Výstava vznikla ve spolupráci tří národních kulturních institucí. Konkrétně Národního památkového ústavu, Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea.

 

Joseph Hardtmuth - architekt, vynálezce a podnikatel

Více informací o výstavě naleznete zde: https://www.npu.cz/cs/ups-kromeriz/pro-media/103496-joseph-hardtmuth-knizeci-architekt-vystava-v-zameckych-konirnach-v-lednici

 

DENÍK: RECENZE VÝSTAVY LICHTENŠTEJNOVÉ - 400 LET KNÍŽECÍHO RODU V ČECHÁCH

28. února 2024: Regionální verze Deníku otiskly recenci výstavy Regionálního muzea v Kolíně, jejíž vernisáž se konala před týdnem. Autor Stanislav Vaněk píše: „Českému“ působení Lichtenštejnů je věnována výstava Lichtenštejnové – 400 let knížecího rodu v Čechách. Ve výstavním sále a přilehlé prostoře Veigertovského domu, součásti Regionálního muzea v Kolíně, lze spatřit mnohdy dosud nevystavené rodové portréty, veduty lichtenštejnských sídel, sochy i archiválie. Expozice je instalována kombinovanou formou – výstavní panely po obvodu prostoru obsahují reprodukce sbírkových předmětů z majetku Lichtenštejnů a množství informací o dějinách rodu. Střed výstavního sálu vyplňují vitríny s unikátními exponáty a fotograficky je také zastoupeno vesnické prostředí lichtenštejnských panství."

Recenzent oceňuje výběr a rozsah sbírkových předmětů nebo kopií dokumentů, které návštěvníkovi vůbec poprvé zprostředkovávají informace o dosud poněkud opomíjeném odkazu knížecího rodu v Čechách. "Autorský tým a spolupracovníci Regionálního muzea v Kolíně zajímavou a kompaktní výstavou připomínají čtyřistaleté výročí, dějinnou úlohu knížecího rodu Lichtenštejnů v Čechách posuzují bez polemik ohledně konfiskovaného majetku a dokazují, že Lichtenštejnové v Čechách žili po staletí ve smyslu zemském, nikoliv národnostním."

Výstava Lichtenštejnové – 400 let knížecího rodu v Čechách: Regionální muzeum v Kolíně – Veigertovský dům, ve dnech 20. 2. – 15. 9. 2024, garant výstavy: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík Ph.D., autoři textů: ing. Pavel Juřík, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík Ph.D, Odkaz na recenzi: https://prachaticky.denik.cz/ctenar-reporter/recenze-vystavy-lichtenstejnove-400-let-knizeciho-rodu-v-cechach-20240228.html

 

 

Erb knížat z Liechtensteinu.

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY V KOLÍNĚ "LIECHTENSTEINOVÉ V ČECHÁCH"

Kolín 20. února 2024: Regionální muzeum v Kolíně dnes vernisáží zahájilo vůbec první výstavu o historii a odkazu rodu Liechtensteinů v Čechách. Dosud se podobné výstavy týkaly působení rodu na Moravě a ve Slezsku. Autoři výstavy Ing. Pavel Juřík a PhDr Vladimír Jakub Mrvík, Ph. D. návštěvníkům představují aktivity Liechtensteinů v Čechách nejen prostřednictvím panelů s mapami a medailony jejich sídel a kvalitními kopiemi portrétů z knížecích sbírek ve Vídni a Vaduzu, ale také několika desítkami zajímavých a v mnoha případech unikátních a nesmírně cenných artefaktů.

Mezi nimi návštěvníci výstavy naleznou nejen halapartnu knížecí gardy Karla Eusebia z Liechtensteinu z poloviny 17. století, ale také portrét maršála Josefa Václava z Liechtensteinu, barokní nábytek ze zámku v Kolodějích, který pochází z pozůstalosti vévodkyně Marie Terezie Savojské, originální malby holandských mistrů z českých sbírek rodu, originály stavebních plánů, stříbrné mince Liechtensteinů a mnohé další. Většina exponátů pochází z rozsáhlých sbírek muzea v Kolíně a před vystavením prošly restaurováním. Asi třetinu exponátů zapůjčily další české instituce a soukromí sběratelé.

Připomeňme, že Liechtensteinové rozšířili svá moravská a slezská panství v roce 1622, když kníže Karel I. koupil panství Ústí nad Orlicí a Lanškroun. O rok později koupil od Albrechta z Valdštejna Kostelec nad Černými lesy - největší panství v Čechách a nejvýnosnější panství Liechtensteinů na území dnešní České republiky vůbec. K nim přibyla panství v Roztokách u Prahy, v Ratajích nad Sázavou, Rumburku, Radimi u Kolína, Zahrádkách u České Lípy a další a dva paláce v Praze.   

Vernisáže výstavy se zúčastnila Ing. Věra Kovářová první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, senátor Mgr. Jan Kárník, honorární konzul Lichtenštejnska v České republice Mgr. Daniel Herman, předseda Česko-lichtenštejnské společnosti Mgr. Petr Svoboda, předseda Historického spolku Liechtenstein Ing. Pavel Juřík a další. Vernisáž přilákala okolo pěti desítek zájemců o historii, kteří mohli ochutnat i pivo z rekonstruovaného lichtenštejnského pivovaru v Kostelci nad Černými lesy.

Výstava potrvá do 15. září 2024. V průběhu sezóny se zájemci o tématiku rodu Liechtensteinů mohou těšit na seriál přednášek.  

 

            

          

Ukázka z bohaté nabídky cenných exponátů týkajících se historie a odkazu rodu Liechtensteinů v Čechách:sakrální památky ze středních Čech; manželka Karla I. z Liechtensteinu paní Anna Marie Černohorská z Boskovic se synkem Karlem Eusebiem (The LIECHTENSTEIN Princely Collections Wien-Vaduz); princ Karel Eusebius, halapartna jeho knížecí gardy (pol. 17. stol.); "Cesta do Emauz" (Willem van den Bulden 1. pol. 17. stol.); psací stůl, komoda a křesílko vévodkyně Marie Terezie Savojské; barokní psací stůl (mimořádně kvalitní replika z konce 19. stol.).

   

Vévodkyně Marie Terezie Savojská (dcera knížete Jana Adama I. z Liechtensteinu) vybudovala z románské baziliky v Tismicích u Českého Brodu významné poutní místo. Na výstavě je vystavena socha Tismické Madony z doby před r. 1419 (kopie, originál byl v roce 1991 odcizen).

 

Kudy z nudy: https://www.kudyznudy.cz/akce/lichtenstejnove-400-let-knizeciho-rodu-v-cechach

Média:  https://www.hs-liechtenstein.cz/blesk_21022024_vystava_rmk.pdf

             https://kolinsky.denik.cz/ctenar-reporter/kolin-regionalni-muzeum-veigertovsky-dum-vystava-lichtenstejnove-pozvanka-2024.html

 

VÝSTAVA: HERKULES UMĚNÍ - KNÍŽE JAN ADAM I.

Vídeň 16. února 2024: Knížecí sbírky Liechtensteinů připravily už tradičně speciální výstavu. Tentokrát se týká osobnosti knížete Jana Adama II. z Liechtensteinu. Ten mimo jiné dal vybudovat dvě perly vrcholného baroka ve Vídni - Majorátní a Zahradní palác a také položil základy dnešního Lichtenštejnska, když koupil svobodné panství Schellenberg a hrabství Vaduz (v roce 1719 byly spojeny a povýšeny na říšské knížectví Liechtenstein).

Výstava se koná od 16. února do 1. dubna 2024 v Zahradním paláci na Fürstengasse ve Vídni.

 

Kníže Jan Adam I. z Liechtensteinu na portrétu Antona Petera van Roy (výřez).

 

RMK V KOLÍNĚ 20. ÚNORA 2024 ZAHÁJÍ VÝSTAVU O RODU LIECHTENSTEINŮ V ČECHÁCH

11. února 2024: Už za týden v úterý 20. února 2024 Regionální muzeum Kolín zahájí vernisáží historicky vůbec první výstavu, která se věnuje historii a odkazu rodu Liechtensteinů v Čechách. 

 

SKLÁRNA KVĚTNÁ PŘEŽILA KLINICKOU SMRT, VE VÝROBĚ RUČNÍHO SKLA POKRAČUJE

4. února 2024: Původní liechtensteinská sklárna v Květné bude pokračovat ve výrobě ručního skla, ve které má tradici od roku 1784. Zpráva ze začátku prosince loňského roku, o ukončení výroby po 230 letech díky růstu cen energií, tehdy vyvolala velkou pozornost (viz Aktuality 11. 12. 2023). Nový investor zajistí pokračování ve zdejší sklářské tradici. Více informací zde: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-sklarna-kvetna-prezila-klinickou-smrt-ve-vyrobe-rucniho-skla-pokracuje-40459169 .

 

MUZEUM V KOLÍNĚ PŘIPRAVUJE VÝSTAVU O RODU LIECHTENSTEINŮ V ČECHÁCH

Kolín 26. ledna 2024: Dosud se česká laická a odborná veřejnost mohla seznámit s historií a odkazem rodu Liechtensteinů na jižní a severní Moravě, kde jsou známa především jejich sídla v Lednicko-valtickém areálu (památka UNESCO), jako jsou zámky Lednice nebo Valtice nebo ve Velkých Losinách a Šternberku u Olomouce. Stranou zájmu tak zůstala jejich sídla v Čechách (např. Kostelec nad Černými lesy, Koloděje, Rumburk, Zahrádky u České Lípy nebo Ústí nad Orlicí). 

Tuto mezeru vyplní výstava, kterou přirpavuje Regionální muzeum v Kolíně. To se může pochlubit nejen jednou z nejrozsáhlejších sbírek artefaktů a dokumenetů, ale také tím, že de facto sousedí s bývalým největším panstvím knížecí rodu v Čechách - černokosteleckým (nebo též plaňanským). Více informací o výstavě naleznete zde:   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-stredocesky-kraj-kolinske-muzeum-v-unoru-otevre-vystavu-o-pusobeni-lichtenstejnu-v-cechach-243715 Vernisáž výstavy proběhne 20. února 2024 od 17.00.

Romantická veduta černokosteleckého zámku z poloviny 19. století (Franz Kaliwoda). THE LIECHTENSTEIN. Princely Collections Vaduz-Wien  

 

ČESKÁ TELEVIZE: BITVA U KOLÍNA 1757 - ROZHODUJÍCÍ VÍTĚZSTVÍ

Kolín 18. ledna 2024: Je už takovou zvláštní českou tradicí, že oslavujeme naše "slavné prohry", jako je bitva u Slavkova (1805) nebo u Hradce Králové (1866). Přitom v naší historii máme řadu vítězných bitev, které zásadním způsobem ovlivnily dějiny českých zemí. Mezi ně patří i bitva u Kolína, která se odehrála nedaleko tohoto královského města 18. června 1757. V ní, po několikahodinové krvavé a dramatické bitvě císařský maršál Leopold von Daun porazil pruskou armádu vedenou jejím samotným králem Friedrichem II. 

Plán průběhu bitvy u Kolína 18. 6. 17157 (císařská armáda je na jihu - červená barva).

A přitom až do cca 17.00 chybělo málo a strategické vítězství, s nedozírnými politickými důsledky, by si odnesl pruský král (viz: https://www.hs-liechtenstein.cz/Aktuality-2017.html ze dne 17. 6. 2017). Mnoho nechybělo a v případě pruského vítězství mohla být severná část Čech od toku Labe výše (včetně královských měst Kolína a Hradce Králové), součástí Pruska.

Kromě vojenského štěstí a talentu maršála Dauna, hrdinství a odhodlnání císařských vojáků a důstojníků, se o vítězství v bitvě významně zasloužilo i dělostřelectvo, jehož reformu (1744-1753) právě dokončil polní maršál Josef Václav kníže z Liechtensteina. Více informací o maršálově dělostřelecké reformě,  ze které těží armády celého světa dodnes a Týně nad Vltavou, kde byla cvičná dělostřeelcká střelnice, naleznete v Archivu zpráv (roky 2017 a 2022).

Česká televize připoměla bitvu u Kolína pořadem, v rámci seriálu věnovaného významným bitvám. Viz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13643067002-k-pocte-zbran/420235100221002/

 

INSPIRUJÍCÍ I VAROVNÁ SLOVA  ARCIVÉVODY KARLA HABSBURSKO-LOTRINSKÉHO

16. ledna 2024:  Novoroční projev Jeho Císařské a Královské Výsosti Karla Habsburského měl téma „Odvaha k převzetí odpovědnosti“. Jeho slova jsou v dnešní nelehké době inspirující a vyzývají k přemýšlení. Na četné dotazy zde publikujeme odkaz na origiální text - viz zde: http://www.georgsorden.eu  i na český překlad - ke stažení zde: https://www.hs-liechtenstein.cz/karel_habsbursky___-_r__ec___o_budoucnosti_evropy_2024.pdf

 

100 LET CELNÍ A MĚNOVÉ UNIE LICHTENŠTENSKA SE ŠVÝCARSKEM
 
12. ledna 2024: Před 100 lety 1. ledna 1924 vstoupila v platnost celní unie Lichtenštejnska se Švýcarskem, kterou se knížectví hospodářsky propojilo se svým větším sousedem (podepsána byla o rok dříve). Orientace na hospodářsky silného, liberálního a neutrálního souseda se mu vyplatila, ale i nadále si Lichtenštejnsko zachovalo  nadstandardní vztahy s Rakouskem. 
 
Dne 26. května 1924 vstoupila v platnost dohoda o měnové unii knížectví se Švýcarskem a tímto dnem se švýcarský frank stal zákonným platidlem v Lichtenštejnsku. Více informací o obou zásadních rozhodnutích lichtenštejnské vlády naleznete v přiloženém dokumentu. Ani zde nebyla diskuse politiků a ekonomů jednoduchá, jako není dnes v případě diskuse o zavedení euro v České republice. V případě Lichtenštejnska však byla musela být diskuse, vzhledem k neutěšeným poválečným podmínkám, poměrně rychlá a její výsledek byl jednoznačný. 
 
 
Podpis dohody o celní unii si v roce 2023 připomněla i švýcarská pošta. Společně s měnovou unií vstoupila v platnost před 100 lety. 

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY HSL SI PROHLÉDLO UŽ VÍCE NEŽ 100.000 NÁVŠTĚVNÍKŮ

7. ledna 2024: Předposlední den starého roku 30. prosince 2023 překročil celkový počet individuálních návštěvníků internetových stránek HSL 100.000! Od svého založení v roce 2012 se počet návštěvníků každý rok zvyšuje, okolo 48 % z nich navštěvují web Historického spolku Liechtenstein pravidelně nebo opakovaně. Dalšího milníku web dosáhl 5. ledna 2024, když počet prohlédnutých stránek překročil 200.000!

Děkujeme návštěvníkům stránek www.hs-liechtenstein.cz za jejich přízeň a i nadále se budeme snažit, aby byly zdrojem aktuálních i historických pravdivých informací o rodu Liechtensteinů a česko-lichtenštejnských vztahů v historii, i v současnosti. Za dobu existence internetových stránek HSL bylo publikováno okolo 600 zpráv, článků a dokumentů. Jen v loňském roce jich bylo 53. Mnoho našich čtenářů studuje i archiv zpráv nebo dříve vydaná čísla Zpravodaje HSL. Web HSL je rozsahem dokumentů a zpráv nejrozsáhlejším a počtem návštěv nejvíce navštěvovaným zdrojem informací týkajících se rodu Liechtensteinů v České republice.

 

 

VÝSTAVA: LIECHTENSTEINOVÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH

5. ledna 2024: Regionální muzeum v Kolíně připravuje na první polovinu tohoto roku výstavu, která bude zaměřena na historii a odkaz rodu Liechtensteinů v Čechách. Jejich působení a odkaz na Moravě a ve Slezsku byl už zdokumentován podrobně a opakovaně, Čechy ale dosud stály poněkud mimo zájem historiků. Kolín sousedil s největšími českými panstvími Liechtensteinů (Plaňany, Kostelec nad Černými lesy). Na ně navazovaly další (např. Radim, Stříbrná Skalice, Říčany), Roztoky u Prahy, Ústí nad Orlicí nebo Rumburk a Zahrádky u České Lípy. 

Vernisáž výstavy se bude konat v úterý 20. února 2024. Podrobnější informace naleznete v únoru na těchto intenrtových stránkách nebo na webu Regionálního muzea Kolín http://www.muzeumkolin.cz

Zámek v Kolodějích vybudovala vévodkyně Marie Terezie Savojská rozená princezna z Liechtensteinu.