Mikulov

V roce 1249 získal obec Mikulov rakouský šlechtic Jindřich I. z Liechtensteinu od moravského markraběte Přemysla (budoucí král Přemysl Otakar II.) za věrné služby v rakouských zemích. Liechtensteinové zde vybudovali pevný hrad, kde v roce 1403 našel útočiště král Václav IV. po útěku ze zajetí ve Vídni. Na hradě žila také Perchta z Rožmberka (tzv. Bílá paní). Kryštof IV. zvaný Marnotratný musel zadlužené panství roku 1560 prodat. Na zámku je cenná portrétní galerie Dietrichsteinů a obří sud.   

 
Regionální muzeum Mikulov, Zámek 1/4, Mikulov
web     http://www.rmm.cz
 
 
Mikulov získal roku 1249 Jindřich I. z Liechtensteinu za věrné služby, jeho potomkům patřil do roku 1560