Adamov - Světelský oltář

 

Panství Pozořice-Adamov získal roku 1604 Maxmilián z Liechtensteinu věnem od manželky Kateřiny. Vzácný rozměrný oltář z kostela Nanebevzetí Panny Marie v bývalém cisterciáckém klášteře ve Zwettelu (Rakousko), je vrcholným dílem pozdně gotického řezbářství. z let 1516-1525. V roce 1857 ho zakoupil a dal restaurovat kníže Alois II. pro nově postavený kostel sv. Barbory (postaven byl pro místní horníky) v Adamově.

Adamovská farnost zpřístupnila oltář, který lze navštívit jako cennou památku v otvíracích hodinách (viz internetové stránky).

Adresa: U kostela 3, Adamov
 
 
 
 
Světelský oltář je cenným dílem pozdně gotického řezbářství