Šerák-Keprník NPR

Kníže Jan II. z Liechtensteinu byl velmi vzdělaným panovníkem a mecenášem. V roce 1903 vyhlásil první přírodní rezervaci na území Moravy – tzv. Lichtenštejnský prales v lokalitě Šerák – Keprník v Hrubém Jeseníku. Původní rozloha rezervace byla 172 hektarů. V roce 1992 zde byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Šerák-Keprník, která má rozlohu 1.174 hektarů. Na jejím území leží tři významné vrcholy: Šerák 1351 m n. m., Vozka 1377 m n. m. a Keprník 1423 m n. m.

web:     https://www.navstivtejeseniky.cz/cil/narodni-prirodni-rezervace-serak-keprnik

 

Nejstarší přírodní rezervaci na Moravě vyhlásil roku 1903 kníže Jan II. z Liechtensteina