Nadějkov


Klíčovými osobnosti dělostřelecké reformy (1744-1757) polního maršála Josefa Václava knížete z Liechtensteina byli bratři Anton Ferdinand (1691-1780) a Andreas Leopold (1697-1774) Feuersteinové. Oba pocházeli z pražské „dělostřelecké“ rodiny a oba pod velením maršála z Liechtensteinu dosáhli vysokých vojenských hodností. Starší Anton Ferdinand byl od roku 1746 polním maršálem a velitelem císařského dělostřelectva - Oberstfeldzeugmeister und Kommandant.
 
V květnu 1757 velel dělostřelectvu v bitvě u Štěrbohol, kde byl zraněn a poté i v bitvě u Kolína 18. 6. 1757. Za své zásluhy získal Velkokříž vojenského řádu Marie Terezie. Dne 19. ledna 1757 byl, společně se svým bratrem Antonem Ferdinandem, povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem „z Feuersteinbergu“ a do českého panského stavu. Marie Terezie své rozhodnutí zdůvodnila takto: „…díky svému neúnavnému úsilí zvýšil účinnost polního dělostřelectva, k naší velké spokojenosti“. Při odchodu do penze v roce 1761 koupil na Táborsku zámek a panství Nadějkov a statek Starcova Lhota za 80.000 zlatých. Zemřel ve věku 90 let na zápal plic, svobodný a bezdětný, proto jeho majetek zdědil synovec Anton Ferdinand.
 
Mladší z bratrů Andreas Leopold (1697-1774) velel dělostřelectvu v bitvě u Kolína 16. 6. 1757, kde dělostřelectvo sehrálo jednu z klíčových rolí ve vítězství maršála Leopolda Dauna. Po bitvě u Kolína byl povýšen na generála-polního strážmistra a o dva roky později na polního podmaršála dělostřelectva.
 
 
Busta polního maršála Antona Ferdinanda Feuersteina von Feuerstein se nachází v kostele Nejsvětější Trojice v Nadějkově u Tábora, zde je i zámek s erbem Feuersteinů nad vstupním portálem. Podle místní pověsti byla socha maršála přemístěna ze zámku na svatou půdu chrámu, protože maršál byl spolčen s peklem neboť na zámku vybuchovaly rachejtle a páchla síra …
 
 
 
Zámek Feuersteinů v Nadějkově u Tábora s erbem maršálova synovce Antona Franze a jeho manželky Johanny von Sternberg-Rudelsdorf nad vjezdem do dvora