Opava - Slezské zemské muzeum

V roce 1614 získal kníže Karel I. z Liechtensteinu lénem vévodství opavské od arcivévody a uherského krále Matyáše, za věrné služby v jeho sporu s císařem Rudolfem II. Liechtensteinové se mimořádně zasloužili o rozvoj Opavska, doba jejich téměř 400leté vlády je považována za jeho nejšťastnější období. V roce 1895 byla dostavěna nová výstavní budova Slezského zemského muzea (zal. 1814) s pomocí knížete Jana II. z Liechtensteinu, který se stal nejštědřejším mecenášem muzea. 

 
Slezské zemské muzeum, Komenského 419/10, Opava
web:    http://www.szm.cz
 
 
 
V Opavě vzniklo první muzeum na území ČR (1814), stavbu Slezského zemského muzea a jeho sbírky podpořil kníže Jan II.