Polička - galerie Hohenemsů

Městská galerie ve staré radnici vystavuje mimořádně cennou portrétní galerii rakouského rodu hrabat Hohenemsů. Od nich v letech 1698-1712 koupil kníže Jana Adam I. z Liechtensteinu hrabství Vaduz a panství Schellenberg – území dnešního Lichtenštejnska. Obraz Zahradní hostina Hohenemsů z roku 1578 je s 54 osobami největším skupinovým portrétem mimo území Itálie. Sbírka byla původně na nedalekém zámku Bystré, který Hohenemsové získali v roce 1712 jako součást smlouvy o prodeji hrabství Vaduz knížeti Janu Adamovi I. Druhá část galerie je vystavena na zámku v Kuníně, kam se dostala v 19. století jako součást dědictví.

 
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička
 
 
Jeden z řady cenných renesančních obrazů znázorňujícíc slavnosti na dvoře hrabat z Hohenemsu