Břeclav - zámek Pohansko

Empírový lovecký zámek Pohansko nedaleko Břeclavi dal postavit v letech 1811–1812 kníže Jan I. z Liechtensteinu. Zde se konala část proslulých podzimních honů. V zámku je expozice archeologických vykopávek z nedalekého slovanského hradiště. Okolní lužní lesy jsou vyhledávány turisty i cyklisty. Nedaleko zámku jsou zachované pevnosti čs. hraničního opevnění a zbytky lesní lichtenštejnské úzkokolejky.

Zámek Pohansku u Břeclavi

web:      http://muzeumbv.cz/zamecek-pohansko/

 

Zámek Pohansko byl součástí zdejších proslulých honů, nedaleko něj se nachází bývalé slovanské hradiště