Rudolfov - brigádní dělostřelecká škola

 

V roce 1744, po katastrofálních porážkách své armády Pruskem, pověřila Marie Terezie knížete Josefa Václava z Liechtensteinu (1696-1772), aby od základu zreformoval císařské dělostřelectvo. To v té době bylo nesourodým „spolkem ohňostrůjců“, s řadou typů a ráží zastaralých děl, obojího bylo navíc nedostatek. Polní maršál se pustil s vervou do práce, které věnoval ze svých příjmů v průměru okolo 50.000 zlatých ročně, což byla cena menšího panství. Získal nejlepší odborníky v Evropě, zaplatil ze svého tisk dělostřeleckých učebnic, a hlavně již v roku 1744 založil Dělostřeleckou brigádní školu, první svého druhu ve střední Evropě.
 
Dělostřelecká škola sídlila na zámečku v Rudolfově. Studovali na ní absolventi Inženýrské akademie ve Vídni (Ingenier-Academie zal. císařem Karlem VI. roku 1717, zrušena r. 1918). Kromě ní byly v roce 1756 založeny tři Brigádní dělostřelecké školy, což dokazuje, že přípravě důstojníků dělostřelectva byla věnována velká pozornost. Dělostřelecké předměty se později vyučovaly i na proslulé Válečné akademii ve Vídeňském Novém Městě, kterou roku 1750 založila císařovna Marie Terezie.
 
Štáb dělostřelectva sídlil v Českých Budějovicích a u nedalekého Týna nad Vltavou polní maršál Liechtenstein založil roku 1749 velké dělostřelecké cvičiště. Zde byly testovány nové zbraně a taktika a zde také skládali praktické zkoušky žáci dělostřelecké školy v Rudolfově. Dělostřelecké posádky sídlily v Českých Budějovicích (pozdější kasárna z 19. století na Pražské ulici mají dodnes ve štítu zbytek císařského erbu podpíraný z obou stran dělovými hlavněmi), další posádky byly ve Vídni, Praze a Olomouci.
 
O službu u dělostřelectva neměla šlechta zájem, a proto se důstojníky artilerie stávali absolventi civilních škol, vojenské akademie nebo polytechniky pocházející zejména z měšťanstva. Rekruti museli umět číst a psát německy a být svobodní. Dvě třetiny dělostřelců pocházely z Čech, tedy ze země, která měla dlouhou tradici dělostřelectva, již od doby husitských válek.
 
 
Císařští "Liechtenstenovi" dělostřelci v uniformách z roku 1757