Kolín - bojiště bitvy u Kolína

Dne 16. června 1757 nedaleko Kolína došlo k jedné z nejvýznamnějších bitev – císařská armáda maršála Leopolda Dauna porazila pruskou armádu pod velením krále Friedricha II. Jedním z klíčových faktorů tohoto vítězství bylo dělostřelectvo, reformované maršálem Josefem Václavem z Liechtensteinu. Toto významné vítězství v tzv. sedmileté válce zabránilo postupu pruské armády na Vídeň, ukončilo obležení Prahy a zabránilo další anexi českých zemí Pruskem. 

 
Na jeho paměť císařovna Marie Terezie založila krátce po bitvě nejvyšší a nejprestižnější vojenské vyznamenání - Vojenský řád Marie Terezie. Udělovalo se za mimořádnou statečnost v boji. Regionální muzeum Kolín připomíná bitvu u Kolína ve stálé expozici. Na místě bojiště byl v roce 1898 postaven památník. Po roce 1990 byla místními obcemi a městem Kolínem založena tradice každoročního připomenutí bitvy u Kolína bojovou ukázkou a pietními akty.  
 
Památník bitvy - obec Křečhoř (nad silnicí Praha-Kolín)
Regionální muzeum Kolín, Karlovo náměstí 8, Kolín
 
 
 
Od památníku bitvy u Kolína je výhled na bývalé bojiště ležící pod pozicemi císařské armády
 
 
 
Fotografie z rekonstrukce bitvy u Kolína, které se účastní historické spolky a návštěvnici z tuzemska i zahraničí