Doporučené internetové stránky

Download - Center Lichtenštejnska

15. ledna 2024: Nový internetový portál, na stránkách lichetnštejnské vlády, poskytuje odkazy na dokumenty řady institucí a sektorů. Zájemci o dění v Lichtenštejnsku zde naleznou odkazy např. na:

  • Bankovní asociace
  • Asociace právníků
  • Komora auditorů ad.

https://finance.li/en/download-center/

 

 

Spolek pro obnovu katzelsdorfského zámečku

Na těchto stránkách naleznete podorbné informace o zaniklých nebo nerealizovaných stavbách v Lednicko-valtickém areálu, o dalších objektech v regionu jižní Moravy nebo i na jiných místech České republiky (např. zámecký park v Kolodějích u Prahy). Většina informací je v podobě odborných článků historika Mgr. Daniela Lyčky ke stažení.

https://katzelsdorfskyzamecek.webnode.cz/

 

Lichtenštejnské stezky

Seznámení se s krásnou krajinou jižní Moravy a Dolního Rakouska nabízejí cyklostezky nazvané "Lichtenštejnské stezky". V posledních letech byla vybudována tato síť cyklostezek: 

- Valtická

- Lednická

- Poštorecká

- Habánská

- Břeclavská

- Knížecí (vede na území České republiky a Rakouska.

Podrobnější informace o Lichtenštejnských stezkách a programu pro návštěvníky naleznete na internetových následujících stránkách http://www.lichtenstejnske-stezky.cz/cz/lichten%C5%A1tejnsk%C3%A9%20stezky%202019/

 

 

Česko-lichtenštejnská společnost, z. s.

Dne 1. února 2018 byla v Praze založena Česko-lichtenštejnská společnost, z. s. jejímž cílem je rozvoj přátelských vztahů mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím. Oficiálně svou činnost zahájila recepcí, která se konala 19. dubna 2018 v Lobkowiczkém paláci na Pražskm hradě, za účasti dědičného prince Aloise z Liechtensteinu a mnoha dalších vzácných hostů z tuzemska a zahraničí. 

Internetové stránky Česko-lichtenštejnské společnosti: http://www.cesko-lichtenstejnska.cz/

 

Česko-lichtenštejnská komise historiků

Na základě dohody ministerstev zahraničních věcí České republiky a Lichtenštejnského knížectví z dubna roku 2009 byla založena společná komise historiků. Jejím cílem je podrobně analyzovat více než 700 let společné historie českých zemí a rodu Liechtensteinů a objasnit, na základě dokumentů, bez politických a ideologických vlivů, sporné části dějin. Česko-lichtenštejnská komise již publikovala v češtině a němčině několik desítek zpráv z oblasti politiky, diplomacie, vojenství, hospodářství a kultury a věnovala se i tématům, na které měly obě strany rozdílné názory.

Na základě faktů bylo konstatováno, že působení Liechtensteinů na Moravě, Slezsku a v Čechách, bylo velmi pozitivní a Česká republika by jim měla být za jejich činnost vděčna. Ať již jde o financování veřejných staveb (školy, nemocnice, radnice, cesty, kostely), velkorysá podpora muzeí (Slezské zemské muezum v Opavě, Rudolfinum v Praze ad.), financování lékařského a historického výzkumu nebo krajinotvorba a stavba a údržba architektnických objektů, na které jsem dodnes hrdi (např. lednicko-valtický areál), Liechtensteinové se ukázali být zodpovědnými vlastníky, politiky, diplomaty i vojáky.

Spolehlivě byly vyvráceny nepravdy a propaganda komunistického režimu, které se týkaly jejich aktivit v době okupace Československa. V letech 1939-1945 Liechtensteinové a Lichtenštejnsko dodržovali neutralitu a současně aktivně pomáhali obětem nacistické perzekuce. Byl podrobně popsán proces nezákonné konfiskace majetku lichtenštejnských občanů v ČSR v letech 1945-1951 a v českých archivech byly objeveny dokumenty o tom, že si vláda ČSR byla vědoma nezákonného postupu. Nejvyšší správní soud ČSR se v roce 1947 chystal zrušit všechny konfiskace majetku lichtenštenských občanů jako nezákonné, zabránil tomu ale zásah komunistického ministra zemědělství J. Ďuriše, na základě kterého bylo jendání soudu odloženo "na neurčito". Historici mohou objasnit historické události, ale nemohou změnit jejich (nespravedlivé) důsledky. To je úlohou politiků, v krajním případě soudů.

Více informací o práci česko-lichtenštejnské komise historiků a výsleky jejich výzkumu naleznete zde: http://cesko-lichtenstejnskakomisehistoriku.cz/ 

 

Jubilejní kameny knížete Jana II. z Liechtensteinu (zvaný "Dobrý")

Podrobné informace o tzv. jubilejních kamenech knížete Jana II. z Liechtensteina, které byly budovány na lichtenštejnských panstvích v letech 1898 a 1908, při příležitosti 40. a 50. výročí jeho vlády a další zajimavé informace, naleznete na těchto internetových stránkách:

http://www.jubilejnikameny.euweb.cz/

Jubilejní kámen knížete Jana II. v Mukařově na Černokostelecku (východně od Prahy)

 

Souhrnné informace o Knížectví Liechtenštejn naleznete na oficiálních stránkách vlády knížectví:

www.regierung.li

 

Další informace o Lichtenštejnsku (hospodářství, politický systém, diplomatické styky, kultura, sport ad.) nalezenete na:

www.liechtenstein.li

 

Poštovním známkám Lichtenštejnska se věnuje filatelistický portál:

www.philatelie.li

 

 

 

Wikipedia.cz

Kníže Hans-Adam II. z Liechtensteinu:        https://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Adam_II.

Kníže František Josef II. z Liechtensteinu:   https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Josef_II.

Kníže František I. z Liechtensteinu:             https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I._z_Lichten%C5%A1tejna

Hrobka Lichtenštejnů (Vranov u Brna):        https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrobka_Lichten%C5%A1tejn%C5%AF_(Vranov)

Konfiskace majetku lichtenštejnských občanů:                                                        https://cs.wikipedia.org/wiki/Konfiskace_majetku_lichten%C5%A1tejnsk%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF