O nás

Historický spolek Liechtenstein vznikl v prosinci 2009, zápisem do Registru spolků vedeného Ministerstvem vnitra České republiky, po vydání novely Občanského zákomíku byl spolek zapsán do Spolkového rejstříku, který vede Městský soud v Praze. Historický spolek Liechtenstein (HSL) je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem na poznání a propagaci historie knížecího rodu Liechtensteinů na území České republiky i v zahraničí, ochrana a propagace nemovitých památek, přírody a krajiny spojených s rodem Liechtensteinů v České republice. 

Jeho Jasnost Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteinu schválil dne 28. 9. 2009 Stanovy sdružení a udělil mu souhlas používat jako svůj znak velký erb rodu Liechtensteinů, s doplnění názvu „Historický spolek Liechtenstein“ v českém nebo jiném jazyce.

 

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností. Jeho základními cíly je zejména:

1. Podporovat poznání a propagace historie knížecího rodu Liechtensteinů na území České republiky.

2. Spolupracovat s podobnými institucemi v České republice a v zahraničí, s cílem rozvíjet poznání historie a kultury.