Květná - sklárny

Sklárna Květná ležící nedaleko Uherského Ostrohu je jednou z nejdéle fungujících skláren na našem území. Založil ji v roce 1794 kníže Alois I. z Liechtensteinu. Lokalita byla vybrána velmi pečlivě v centru bukových lesů v katastru obce Strání, nalezišti kvalitního sklářského písku. Huť vybavená dvěma tavícími pecemi nabídla práci lidem z blízkého okolí i z ostatních lokalit lichtensteinských panství ze Slovenska či Rakouska. Sklárna se nejprve soustředila na výrobu tabulového a nejrůznějšího užitkového stolního skla. Kvalitnější a exkluzivnější druhy skla začíná huť vyrábět až od poloviny devatenáctého století, kdy ji kupuje rakouský podnikatel Emanuel Zahn. Nový majitel postavil další sklářskou pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla, zdobeného broušením a rytím.

 
Krátce po obnovení diplomatických styků České republiky s Lichtenštejnskem v září 2009 dostal kníže Hans-Adam II. při své první návštěvě zámku Valtice cennou sadu broušeného skla s vyrytým erbem Liechtensteinů a platinovou obrubou. Od té doby knížecí rodina již několikrát objednala mistrovské výrobky zdejších sklářů. Sklárny Květná nabízejí největší počet barev skla v Evropě - 16.

Sklárny Květná, Cerva Bohemia s. r. o., Nám. E. Zahna 329, 687 66 Strání – Květná

web:    https://www.cervabohemia.com/

 

Kníže Hans-Adam II. dostal v roce 2009 jako dar sadu broušeného skla ze Skláren Květná