Knihy/Books

 
Pavel Juřík, LIECHTENSTEINOVÉ, Pevně a stále
 
11. listopadu 2023: Právě vychází dlouho očekávaná kniha "LIECHTENSTEINOVÉ, Pevně a stále", kterou vydává nakladatelství Universum (Knižní klub). Kniha Pavla Juříka navazuje na předchozí dvě jeho knihy věnované rodu Liechtensteinů, které v letech 2009 a 2015 vydalo nakladatelství Libri, a které jsou beznadějně vyprodány (na zámku v Lednici a v Opavě je křtil kníže Hans-Adam II.).
 
 
V pořadí již třetím vydání autor doplnil historický vývoj až do léta roku 2023. Kromě toho vložil kapitoly přinášející informace zajímavých, ale dosud méně známých, osobnostech rodu Liechtensteinů. Nechybí ani nové podkapitoly věnované např. knížecím lesníkům nebo osudům právníků, kteří v letech 1945-1948 bojovali za zájmy občanů neutrálního státu, jejichž majetek byl v roce 1945 nezákonně zkonfiskován. Český čtenář tak dostává do rukou knihu s mnohem širším pohledem na rod, který patřil a stále patří, k nejvýznamnějším knížecím a panovnickým rodům v Evropě, a který zanechal významnou stopu v našich dějinách nebo v krajině. Kniha "Liechtensteinové" má 240 stran a doprovází ji přes 400 barevných ilustrací. 
 
 
Hana Králová, Od uhlu k tužkařskému impériu
 
 
31. 3. 2023: Úspěšnou výstavu Národního technického muzea v Praze věnovanou významnému architektovi ve službách Liechtensteinů, vynálezci a podnikateli, dokumentuje katalog, který byl vydán začátkem roku 2023. Dr. Hana Králová představuje Hardtmutha na základě podrobného výzkumu v tuzemských a zahraničních archivech a v mnoha ohledech se jedná o průlomové dílo. Hardtmuth je představen mnohem podrobněji, věrněji a plastičtěji, než dříve. Kniha s bohatým obrazovým doprovodem by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o architekturu 19. století a stavby Liechtensteinů zejména.
 
 
   
Josef Hardtmuth, Architekt knížat z Liechtensteinu
 
Tématu Josefa Hardtmutha se věnuje také NPÚ, který na přelomu roku vydal knihu „Josef Hardtmuth Architekt knížat z Liechtensteinu“. kolektivu autorů Lenka Šabatová (ed.), Daniel Lyčka, Pavel Borský a Dagmar Černoušková. Na 399 stranách je představeno dílo slavného architekta, i jeho životní osudy.  Zajímavou součástí knihy je příloha s korespondencí Josepha Hardtmutha s maršálem knížetem Janem I. z Liechtensteinu, dokumentující napjaté podmínky odchodu architekta z knížecích služeb.
 
 
 
AD UNICUM: Od gotiky k manýrismu
 
Kniha kolektivu autorů (Lenka Kalábová, Šárka Radostová (eds.), Michal Konečný, Zuzana Macurová, Zdeňka Míchalová, Matěj Kruntorád (co-eds.) nabízí netradiční pohled na umělecká díla od gotiky k manýrismu z mobiliárních fondů státních hradů a zámků ve správě NPÚ. Kniha představuje malířská a sochařská díla od středověku k manýrismu ze sbírek Liechtensteinů na Moravě. Úvodní studie přibližuje historii sběratelské činnosti knížecího rodu, i dramatické osudy jejich uměleckých sbírek na konci 2. světové války. Čtenář se tak dozví zajímavé informace o šternberských křídlech oltáře následovníka Mistra Třeboňského oltáře, deskové malbě Kartuziána uctívajícího Pannu Marii od Hermena Rodeho a mnoha dalších. 
 
 
 
Krajinářské kompozice v období Josepha Hardtmutha
 
NTM v Praze vydalo knihu Přemysla Krejčiříka (ed.), Daniela Lyčky, Lenky Křesadlové, Martina Golece a Gábora Alföldy, která na 319 stranách přibližuje historii, tvůrce a krásu parků, zahrad, zámků a romantických staveb Liechtensteinů, které jsou dodnes jejich společným a trvalým odkazem.
 
 

 

Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory, Marek Vařeka

Praha 18. října 2020: Ostravská univerzita vydala letos v létě knihu PhDr. Marka Vařeky, Ph. D. "Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory". Tato nová publikace mapuje hospodářské a rodové dějiny Lichtenštejnů na Moravě od jejich příchodu do Mikulova roku 1249 až do osudné Bílé hory. Všímá si jednotlivých hospodářských aspektů v jednotlivých dějinných etapách. Zároveň poskytuje základní pohled na jednotlivé členy rodu od středověku až do nástupu prvního knížete Karla I. z Liechtensteinu. Aktuálnost a potřebnost této publikace potvrzuje fakt, že náklad knihy byl velmi rychle vyprodán.

 

V zastoupení císaře, Česká a moravská šlechta v evropské diplomacii 1640-1740, Jiří Kubeš

Praha 28. května 2018: Připomínáme vydání zajímavé publikace o historii císařské diplomaci, kterou vydalo v roce 2018 Nakladatelství Lidové noviny. Jedná se o první moderní českou práci o císařské diplomacii v 17. a 18. století, která vznikla jako výsledek spolupráce předních odborníků na dějiny raného novověku. Jejich úkolem bylo sestavit obraz fungování diplomatické sítě ve složité době, kdy se zvyšovaly nároky na zastoupení a kdy bylo nutné komplikovaně vyjednávat o aliancích proti nepřátelské Francii a Osmanské říši.

Na 640 stranách je prezentováno pozadí císařské diplomacie, její ceremoniály, úskalí a intriky. Čtenář se seznámí s rolí předních tuzemských šlechtických rodů jako např. Kolowratů, Sternbergů a Lobkowiczů. Z rodu Liechtensteinů je podrobněji zmiňován císařský vyslanec u svatého stolce kníže Anton Florián a vyslanec v Berlíně a Paříži a později též zvláštní vyslanec v Parmě kníže Josef Václav. 

 

Vychází životopis knížete Hanse-Adama II. 
 
Vaduz 21. května 2020:  Při příležitosti významného životního jubilea a 30 let úspěšné vlády vydává lichtenštejnské nakladatelství van Eck Verlag životopis knížete "Hans-Adam II Prince of Liechtenstein, A Biography". Jeho autorem je bývalý britský velvyslanec v Lichtenštejnsku a Švýcarsku David Beattie, který své schopnosti autora a historika potvrdil již v několika úspěšných vydáních knihy "Liechtenstein, A Modern History", která vyšla v německém a anglickém vydání. 
 
Přes svůj původ, jeho úspěchy nepřicházely snadno. Po celá staletí byla byla rodina Liechtensteinů v centru dění Habsburské monarchie, které poskytovala vojevůdce, státníky a diplomaty. Rodina díky svým schopnostem shromáždila jmění, které dvakrát ztratila a znovu ho obnovila. To jí umožnilo vybudovat nejvýznamnější soukromou sbírku uměleckých děl v Evropě, propagovat zemědělství a vědy a rozvíjet rozsáhlé sociální a charitativní činnosti. V roce 1945 Liechtensteinové ztratili téměř všechny zdroje svého příjmu, díky konfiskaci majetku v Československu (na základě komunisty zneužitých Benešových dekretů). Majetek v Rakousku byl poškozen okupací a válečnými událostmi a na dalších 10 let byl součástí sovětské okupační zóny (zámek Neues Liechtenstein u Vídně byl Rudou armádou vyrabován a zdevastován a později musel být prodán, protože princův otec neměl peníze na jeho opravu).
 
Pokračující existence knížectví byla sice zajištěna, ale rodina musela nést náklady monarchie v Lichtenštejnsku a udržovat umělecké sbírky a dva válkou poškozené paláce ve Vídni. K financování těchto potřeb musel kníže František Josef II., otec knížete Hanse-Adama II., prodat i některá cenná díla z rodinných sbírek. V roce 1970 byla rodina Liechtensteinů téměř v konkurzu.
 
 
Z této nezáviděníhodné situace rod vyvedl mladý princ Hans-Adam II., který z pověření otce provedl reorganizaci správy rodinného majetku a změnu obchodní strategie. Ty mu umožnily obnovit rodinné finance do bodu, kdy byly paláce ve Vídni obnoveny nákladem více než 100 mil. EUR (jakékoli dotace kníže odmítl) jako domov pro Lichtenštejnské sbírky. Umělecká díla se nyní znovu nakupují místo prodávají. Proti silné domácí opozici Hans-Adam II. úspěšně prosadil, aby Lichtenštejnsko bylo v zahraniční politice suverenní, stalo se členem Organizace spojených národů a Evropského hospodářského prostoru. Kníže získal v referendu souhlas s kontroverzními ústavními změnami, které znovu definovaly a vyjasnily příslušné role lichtenštejnské monarchie, parlamentu, soudnictví a lidu.
 
Hans-Adam II. je vášnivý obhájce práva na sebeurčení, na jehož podporu vystoupil na Valném shromáždění OSN a založil institut na Princetonské univerzitě. Z osobní zkušenosti věří pevně ve výhody malých států. Doufá, že stát v budoucnosti bude servisní organizací, která pracuje spíše ve prospěch svých obyvatel, než naopak. Hans-Adam II. vesele připouští, že diplomacie nikdy nebyla jeho silnou stránkou. Tato kniha využívá při vyprávění svého příběhu vlastní slova knížete. Na podzim t. r. vyjde německé vydání knihy. 
 
Tuto knihu je možné zakoupit např. u vydavatele van Eck Verlag v Lichtenštejnsku za 49,80 CHF nebo na jeho e-shopu (cena + poštovné a balné):
 
 

VE ZNAMENÍ MERKURA, ŠLECHTA Z ČESKÝCH ZEMÍ A DIPLOMATICKÉ CESTY VE STŘEDOVĚKU, Robert Šimůnek, Dana Dvořáčková-Malá  (ed.)

 
Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu. V knize jsou zmíněny především ty osobnosti, jež po sobě zanechaly kromě významného otisku v politické historii také umělecké, architektonické, písemné či osobní památky související se jejich zahraničním působením. 
 
 
Publikace propojuje „portréty“ předních diplomatů s „portréty“ věcí, zdánlivě němých svědků jejich zahraničních aktivit. K pochopení šíře těchto souvislostí výrazně přispívá více než 800 obrazových příloh. Autoři jednotlivých kapitol, specialisté z Národního památkového ústavu i akademické obce, čtenářům předkládají široké spektrum mezioborových studií a rozkrývají tak netradiční perspektivu výzkumu evropské kulturní historie.
 
Kniha přináší mnoho zajímavých informací a ilustrací také o roli knížete Josefa Václava z Liechtensteinu, Antona Floriána a Františka I. v císařské diplomacii. Velmi kvalitní, dobře napsaná publikace by neměla chybět v knihovně zájemce o roli šlechty a zejména rodu Liechtensteinů v evropské diplomacii. Kniha má 824 stran a okolo 2.000 kvalitních reprodukcí portrétů, dokumentů, hradů, zámků a paláců. Cena knihy je 1.970 Kč.
 
 

 

Zlatý věk obor

Národní památkový ústav vydal koncem roku 2018 zajímavou publikaci autora Davida Tůmy, která čtenáře provede historií obor v českých zemích. Nalezneme zde řadu zajímavých informací i o oborách, bažantnicích a loveckých stavbách Liechtensteinů (např. Lednice, Valtice, Moravský Krumlov, Škvorec ad.).

Úvodní kapitoly seznamují čtenáře se základními způsoby lovu, pro něž se kompozičně upravovalo prostředí nově budovaných obor. Následuje část věnovaná historii loveckých obor od starověku na Předním východě, Dálném východě, ve Středomoří, po středověkou a novověkou Evropu. Hlavní část textu se zaměřuje na vývoj loveckých a chovných obor v českých zemích od středověku až do konce druhé světové války. Za zlatý věk obor považujeme 17. a 18. století, kdy se i v našich zemích lovecké a chovné obory stávaly významnými krajinotvornými prvky. Lovecké obory byly v tomto období hojně zakládány na celém území Čech, Moravy a Slezska. Představena jsou nejvýznamnější historická lovecká zařízení jako například obora Hvězda, Hukvaldy, Opočno, Klokočka, Jemčina, Horšov, Roštýnská obora, Lánská obora, Jindřichovická obora, Stará obora u Hluboké nad Vltavou, obora v Holešově nebo v Lednicko-valtickém areálu. Publikace vychází z dlouhodobého studia historických pramenů, ale také z terénních výzkumů. 

Více informací o publikaci naleznete na internetových stránkách níže, kde lze knihu také zakoupit. 

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/41078-zlaty-vek-obor-z-historie-obornictvi-v-cechach-na-morave-a-ve-slezsku

 

Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách

Jan Žižka je autorem průlomové publikace, kterou NPÚ vydal v roce 2018 již ve 2. vydání. Kniha se zajímá doposu opomíjenou oblastí architektury hospodářských budov bývakých panství, které jsou dodnes často jedněmi z nejvýraznějších prvnků v krajině. Většinou chátrají, i když jsou často architektonicky zajímavými celky. Pro zájemce o historii rodu Liechtensteinů kniha přináší řadu cenných informací a fotografií hospodářských budov jejich panství ve středních Čechách na Černokostelecku.

Hospodářské dvory a hospodářské budovy bývalých panství – velkostatků, stavěné od 17. do počátku 20. století, patřily mezi nejvýznamnější stavby  v kulturní zemědělské krajině. Přesto, že jde často o architektonicky výrazné budovy, navrhované i významnými staviteli, nebyla jim dosud věnována dostatečná pozornost.  Druhá polovina 20. století navíc hospodářským dvorům z různých důvodů nepřála. Řada jich zanikla, a to i v posledních dvaceti letech a řada z nich je dnes v havarijním stavu. Předkládaná publikace je pokusem alespoň o určitou splátku našeho dluhu vůči těmto stavbám. 

 
 
Práce se opírá především o dvě desetiletí trvající plošný průzkum hospodářských dvorů v Čechách, z něhož byly autorem v odborných periodikách dosud publikovány dílčí poznatky, především z území Středočeského kraje.  Souhrnné kapitoly se zabývají nejen přehledem významných dvorů v průběhu staletí, ale také podobou a proměnami jednotlivých typů hospodářských budov, jejich konstrukcemi i detaily. Souhrnné texty doplňuje katalog, který stručně přiblíží podobu hospodářských dvorů na 120 bývalých panství v Čechách. 
 

 

Kniha "Moravský aristokrat v labyrintu světa" 

Praha 21. ledna 2019: V roce 2017 vydal Národní památkový ústav v Kroměříži průvodce novou stálpou expozicí ve státním zámku Bučovice "Moravský aristokrat v labyrintu světa" (autoři: Michal Knečný, Tomáš Valeš). Kniha přináší fotogarfie portrétů a informace o knížeti Karlu I. z Liechtesteinu a Janu Septimusovi z Liechtensteinu, který je méně známým (i když zajímavým) členem rodu. 

O knížeti Karlu I. autor píše: "Pro inteligentního, vzdělaného a velm ischopného Liechtensteina s mimořádným politickým instinktem byla po jeho konverzi ke katolictví připravena dráha velvyslance v Anglii či Francii ...". Karel I. dal ale přednost dvorské kariéře, kde se stal pro císaře Rudolfa II. neocenitelným pomocníkem. "Přestože se snažil zmírňovat represe proti poraženým členům stavovsé obce, do dějin vstoupil jako poslušný vykonavatel císařské moci, předseda tribunálu, který odsoudil dvacet sedm českých pánů..." Autor publikace tak potvrzuje názor současné generace historiků na Karla I., který se podstatně liší od dřívějších tendenčních názorů.  

Knihu je možné zakoupit na SZ Bučovice NPÚ nebo na e-shopu: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/40500-moravsky-aristokrat-v-labyrintu-sveta-the-moravian-aristocrat-in-the-labyrinth-of-the-world-pruvodce-expozici    

 

Zajímavá kniha o Moravském Švýcarsku

Praha 9. ledna 2019: Zajímavou publikaci vydalo v roce 2018 nakladatelství Tváře. Kniha "Moravské Švýcarsko na starých pohlednicích" autorů Milana Sýkory a Milana Šustra seznamuje čtenáře s nídhernou krajinou Moravského krasu severně od Brna. Tato oblast byla původně v 19. století nazývána Moravské Švýcarsko .

Kniha na několika místech připomíná rod Liechtensteinů, který vlastnil panství Adamov, Blansko a Vranov u Brna a další. Liechtensteinové zpřístupnili propast Macocha, když zde vybudovali dřevěnou a později železnou vyhlídkovou terasu. Umožnili také návštěvu jeskyní spojených s Macochou, jak dokazují např. akvarely dochované v archivech. Více informací o knize naleznete zde:  https://www.kosmas.cz/knihy/247752/moravske-svycarsko-na-starych-pohlednicich/                                 

 

                                              

 

VALUES WORTH SHARING, The Princely House, Liechtensten and LGT

Vaduz 2018: Zajímavou publikaci o historii rodu knížat z Liechtensteinu, Lichtenštejnského knžectví, knížecích sbírek a LGT (Liechtenstein Global Trust) vydala LGT Bank (jejím vlastníkem je Nadace knížete z Lichtenštejnu). Kniha je součástí nové reklamní kampaně LGT Bank. Tato banka je celosvětově velmi úspěšná. 

Více informací naleznete zde: https://www.lgt.com/en/about-us/our-values/

"S Bohem za císaře a vlasť, Čeští důstojníci ve válkách 1848 - 1849"

Zajímavou publikaci pro zájemce o historii císařské armády přineslo v září 2018 nakladatelství Academia. Vojenští historici Milan Hlavačka, Zdeněk Munzar a Zdeněk Vašek připravili textově i ilustračně bohatou publikace (552 stran formátu B4), která přináší mnoho zajímavých informací o aktivitách císařské armády v revolučních letech a o zapojení české šlechty (např. Šternberkové, Lobkowiczové, Thurn-Taxisové, Windischgrátzové a dalš)í. Autoři seznamují čtenáře i s politickými a dalšími souvislostmi, mimořádně zajímavá je nabídka několika set ilustrací z bohatého archivu Vojenského historického ústavu v Praze, Schwarzenbergského zámku Orlíku nad Vltavou a dalších..   

Mezi desítkami vysokých důstojníků nalezneme i podrobné informace o vojenské kariéře tří zástupců rodu Liechtensteinů. Jedná se o syny polního maršála Jana I. knížete z Liechtensteinu, známého vojevůdce a diplomata napoleonských válek a jednoho z budovatelů Lednicko-valtického areálu: 

František de Paula Joachim (1802-1888)

Bedřich (1807-1885)

Rudolf Maria (1816-1848).

Anotaci knihy naleznete zde:    http://www.academia.cz/brzy-vyjde/s-bohem-za-cisare-a-vlast

 

Slezské zemské muzeum: kniha Jan II. kníže z Lichtejnštejnu

Duben 2017:  U příležitosti výstavy s názvem Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea byla vydána reprezentativní publikace. Cílem této publikace, která je zároveň zamýšlena jako katalog ke stejnojmenné výstavě, je připomenout osobu knížete Jana II. v kontextu opavského muzejnictví a také prezentovat jím darované předměty, které jsou, či v předválečném období byly, součástí opavských muzejních sbírek.

 
Publikace je díky svému dvojjazyčnému provedení (čeština/němčina) adresována nejen českému čtenáři, ale širšímu okruhu zájemců. Skládá se z několika částí, z nichž první má název Lichtenštejnové v českém Slezsku. Historie rodu a svědectví heraldických památek, a klade si za cíl představit vybrané památky dochované na území bývalého knížectví opavského a krnovského jakožto hmotné připomínky lichtenštejnské vlády. Další část, nazvaná Jan II. z Lichtenštejna a Slezské zemské muzeum, je věnována problematice vztahu lichtenštejnského knížete k opavskému muzeu. Poslední sekce knihy nese název Donace Jana II. ve světle sbírek Slezského zemského muzea a je rozdělena do čtyř tematických bloků podle kategorií výtvarného umění – malířství, sochařství, grafika a umělecké řemeslo.
 

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice. Britanica & Liechtensteniana, Petr  Czajkowski

NPÚ vydal v roce 2016 zajímavou obrazovou publikaci, představující sbírky zámku Lednice, které mají vztah k Velké Británii a Lichtenštejnsku. Většina ilustrací nebyla nikdy publikována. Kniha navazuje na předchozí publikaci téhož autora z rolu 2013, která se soustředila na grafiku, obrazy a fotografie, které vznikly v Itálii - Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice. Italica. Obě knihy je možné zakoupit na vybraných pracovštích NPÚ nebo na e-shopu NPÚ. Více informací o těchrto nesporně zajímavých a záslužných publikacích naleznte zde: 

Britanica & Liechtensteiniana:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/32955-sbirka-kresby-grafiky-a-fotografie-na-statnim-zamku-lednice-britanika-liechtensteiniana

 

Italika:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7694-sbirka-kresby-grafiky-a-fotografie-na-statnim-zamku-lednice-italika

 

 

Kniha o lichtenštejnských řádech a vyznamenáních

Finský autor knih o státních vyznamenáních a řádech Anti Ruokonen vydal v březnu 2017 knihu "For Prince and Country". Na 158 stranách autor popsal všechny vyznamenání a řády Lichtenštejnského knížectví, etuje, dokumenty a některé jejich držitele. Kniha vyšla v angličtině, obsahuje 91 fotografií a určitě ji uvítají historici a odboríci na faleristiku. Zakoupit je ji možné na předních mezinárodních e-shopech za cca 40 USD. 

Kniha "For Prince and Country Awards and Medals of Liechtenstein"

 

Autor knihy Anti Ruokonen předal první výtisk své nové knihy lichtenštejnskému knížeti HansI-Adamovi II.

 

Praha 31. května 2017:  Zámek Lednice, Vitruvius Moravicus

Národní památkový ústav vydal letos v dubnu a v roce 2015 dvě publikace, které se podrobně zabývají více i méně známými sídly rodu Liechtensteinů v České republice. Letos v dubnu NPÚ vydal knihu "Zámek Lednice" Mgr. Michala Konečného, který poprvé podrobně dokumentuje historii a současnou expozici nejvýznamnějšího letního sídla knížecího rodu na Moravě. 

Druhá publikace "Vitruvius Oravicus. Neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a Slezsku po roce 1800" (Mgr. Michal Konečný ed.) je objevným a zajímavě napsaným pohledem na stavby aristokracie na počátku 19. stoletní. Autoři se podrobně věnují u rodu Liechtensteinů nejen jejich nejznámějším sídlům a stavbám (např. Minaret, Kolonáda), ale také méně známým rezidencím, jako jsou např. zámek v Adamově nebo Nové Zámky u Litovle. U těchto polozapomenutých objektů a parků popisují jejich původní podobu a současný stav. 

Obě knihy nám připomínají, že aristokracie byla elitou státu, mecenášem kultury a vědy a kultivátorem krajiny. Nebyla v žádném případě "nepřítelskou a vykořisťující třídou", jak o ní po únoru 1948 hovořil tehdejší komunistický ministr školství Zdeněk Nejedlý.  

Publikace je možné zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu (www.npu.cz) nebo ve vybraných prodejnách a pracovištích NPÚ.  

 

 

 

15. března 2017, Nová kniha: "Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století", Václav Horčička, Jan Županič, nakladatelství Pankrác

Kniha se věnuje osudům české aristokracie v dramatickém období od počátku 20. století přes vznik Československé republiky až po komunistický převrat roku 1948. Autoři, zkušení historikové, kteří se bádání na poli dějin šlechty věnují již řadu let, se soustředili na klíčové události v dějinách našich předních šlechtických rodů: Lichtenštejnů, obou větví Schwarzenbergů a Colloredo-Mannsfeldů. V centru jejich pozornosti nebyly jen politické události a jejich důsledky, jako první pozemková reforma, německá okupace českých zemí, druhá světová válka a následná likvidace šlechty jako politického, hospodářského a společenského faktoru, ale také zachycení každodenního života, postojů a osudů členů sledovaných aristokratických domů.Publikace přináší i nové informace o průběhu sporu o konfiskaci majetku rodu Liechtensteinů po roce 1945.

 

Zahrada květná a melounice, Obraz venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských panství, PhDr. Vladimír Mrvík, Ph. D. Documenta Liechtensteiniana Series Nova

Ostrava, září 2016: Ostravská univerzita v Ostravě vydala v rámci edice HSL Documenta Liechtensteiniana Series Nova objevnou publikaci, která prezentuje obraz českého venkova ve středních Čechách. Zde měli Liechtensteinové v letech 1621 - 1933 celkem pět panství. Z nich bylo největší panství černokostelecké (10.000 obyvatel).

Kniha obsahuje podrobné informace o robotně-režijním velkostatku Liechtensteinů, sociální skladbě poddaných, robotních povinnostech, duchovní správě a dalších. Autor analyzuje i správu poddaných na černokosteleckém panství a běžný život poddanské rodiny..

 

 

Milan vodička, Lichtenštejnsko, Poklidný alpský starověk a Silicon Valley v jednom (2016)

Autor při popisování 6. nejměnší země na světě používá svěží a zajímavý styl a jazyk, které čtenáře ihned zaujmou. Neotřelý pohled na knížectví a knížecí rodinu nás seznamuje s historií země i knížecího rodu a se vším podstatným, co je na Lichtenštejnském knížectví zajímavé. Přestože to je malá země, má rozhodně být na co hrdá. Mnohé čtenáře překvapí jaký význam pro ekonomiku země má špičkové strojírenství a jak překvapivě významnou roli sehrálo např. při letu amerických astronautů na Měsíc.

 

 

Juřík Pavel, LIECHTESTEINOVÉ, Historie a sídla knížecího rodu (Libri 2015)  http://www.kosmas.cz/knihy/204553/liechtensteinove/

 

Časopis Matice moravské, Ročník CXXXI/2012, Supplementum 3

 

Místa lichtenštejnské paměti

Časopis Matice moravské se ve zvláštním vydání věnuje tématu rodu Lichtenštejnů, z různých úhlů pohledu. Moderní historie, nezatížená nacionálním přístupem nebo opakováním starých klišé, věcně hodnotí fakta, která se týkají tohoto rodu. Z obsahu vybíráme:

Tomáš Knoz:  Místa lichtenštejnské paměti

Thomas Winkelbauer:  Karel z Lichtenštejna a staroměstská exekuce 21. června 1621 jako české místo paměti v zrcadle historiografie

Jan Županič:  Lichtenštejnský rod v Rakousko-Uhersku. K otázce suverénního postavení dynastie

Václav Horčička:   Nástin problematiky působení rodu Lichtenštejnů v českých zemích v období druhé světové války

Petr Elbel:   Obraz Lichtenštejnů v české historiografii

 

 

Juřík Pavel, Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů (Libri 2009)                         http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=486

Vařeka Marek, Urbář plumlovského panství z roku 1624 (FF OU 2009)                                http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=4030573

Horák Ondřej, Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním (Libri 2010)                       http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=543

Vařeka Marek, Lichtenštejnsko (Libri 2010)                                                                               http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=548

Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteina, Stát ve třetím tisíciletí (Grada 2010)            p://www.grada.cz/stat-ve-tretim-tisicileti_6507/kniha/katalog/

Horčička V., Županič J., Suchánek D., Dějiny Lichtenštejnska (LN 2011)                                http://www.nln.cz/knihy/live-preview/dejiny-lichtenstejnska

Juřík Pavel, Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách (Libri 2012)                            http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=566

Beattie David, A Modern History of Liechtenstein (2nd ed., van Eck Verlag 2012)                 http://www.vaneckverlag.li/Gesamtverzeichnis.aspx?Isbn=978-3-905881-16-5

Přemysl Krejčiřík, Ondřej Zatloukal, Lednicko-valtický areál, české, německé a anglické vydání (Foibos 2012)

http://foibos.cz/shop-kategorie/knihy/pamatky-unesco/?kategorieId=12