Výroční zprávy HSL

Vítejte na stránce Historického spolku Liechtenstein v sekci Výroční zprávy a další informace HSL

 

Valná hromada HSL schválila zprávu o činnosti a plán práce na rok 2016

Lednice 6. června 2016: Valná hromada Historického spolku Liechtenstein se sešla v Lednici a jednomyslně schválila Zprávu předsedy o činnosti HSL a Plán činnosti na rok 2016.

Zpráva o činnosti HSL v roce 2015:    https://www.hs-liechtenstein.cz/zprava_o_cinnosti_hsl_2015.2.pdf

Plán práce HSL na rok 2016:              https://www.hs-liechtenstein.cz/navrh_planu_cinnosti_hsl_2016.2.pdf

 

Blahopřání HSL k životnímu jubileu knížete Hanse-Adama II.

Vaduz, 16. 2: 2015: Historický spolek Liechtenstein blahopřál Hansi-Adamovi II. vládnoucímu knížeti z Liechtensteinu k jeho životnímu jubileu (70. narozeniny). Kníže za blahopřání členům spolku vřele poděkoval. 

 

Zápis z Valné hromady Historického spolku Liechtenstein konané 6. 2. 2015, zpráva o činnosti HSL v letech 2010-1014 a návrh plánu činnosti HSL na roky 2015-2019

https://www.hs-liechtenstein.cz/zapis_06022015.pdf

https://www.hs-liechtenstein.cz/zprava_predsedy_o_cinnosti_hsl_2010-2014.pdf

https://www.hs-liechtenstein.cz/navrh_planu_cinnosti_hsl_2015-2019.2.pdf

 

Zpráva předsedy HSL o činnosti spolku za období let 2011 - 2013

https://www.hs-liechtenstein.cz/zprava_predsedy_o_cinnosti_hsl_za_obdobi_2011.pdf

 

Výroční zpráva HSL za rok 2010

https://www.hs-liechtenstein.cz/vyrocni_zprava_o_cinnosti_za_rok_2010.2.pdf