Adamov - Stará huť

Bývalá slévárna litiny nedaleko Adamova byla součástí propracované sítě prvních zbrojovek na našem území, které vybudoval úspěšný reformátor dělostřelectva (1744-1772) polní maršál kníže Josef Václav z Liechtensteinu. Na Adamovsku kníže vybudoval zbrojovky, které odlévaly dělové hlavně a náboje a vyráběly kování pro lafety děl apod. (další zbrojovky byly v Rakousku a Uhrách). Tím byl položen jden ze základů budoucího průmyslu v této oblasti.  

 
Stará huť byla v provozu v letech 1746-1877, dnes je národní technickou památkou. Expozice Technického muzea v Brně seznamují s historií hutnictví, které se z této hutě rozšířilo do celého regionu.  
 
Adresa:  Stará huť u Adamova
 
 
 
 
Stará huť u Adamova je cennou technickou památkou. Zbrojovky na Adamovsku byly součástí úspěšné reformy dělostřelectva maršála Josefa Václava z Liechtensteinu (1744-1757).