Plumlov - hrad a zámek

Panství Plumlov s hradem koupil v roce 1602 Karel I. od zadlužených pánů z Pernštejna. Jeho syn, diletující architekt, nakreslil plány rozlehlého zámku. Z původně plánovaných čtyř zámeckých křídel bylo v letech 1680-1690 postaveno jen jedno křídlo – i tak byl zámek příliš velký. Liechtensteinové zámek prakticky neobývali, sloužil jako sídlo správy panství. Nedaleko zámku se nacházejí zbytky hradu, který musel ustoupit stavbě zámku.

 
V současné hrad i zámek době patří obci Plumlov, která je zpřístupnila veřejnosti.   
 
Zámek, Plumlov
 
 
 
Zámek Plumlov se již více než tři století zrcadlí v hladině rybníka