Newsletter

Newsletter Czech-Liechtenstein TODAY

Historic Association Liechtenstein in the Czech Republic informs about its activitties in the newsletter Czech-Liechtenstein TODAY. The newsletter also informs about economic, political and cultural topics that concern of the Czech-Liechtenstein relations and heritage.

 

Newsletter 2016 (English version)

1/2016   http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_1_2016_eng2.pdf

 

Newsletter 2015 (English version)

3/2015   http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_3_2015eng.pdf

2/2015   http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_2_2015eng.pdf

1/2015   http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_1_2015eng2.pdf

 

Newsletter 2014 (English version)

1/2014    http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_1_2014eng01.pdf

2/2014   http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_2_2014eng01.pdf

3/2014   http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_3_2014eng01.pdf

 

Newsletter 2013 (English version):

1/2013     http://hsliechtenstein.websnadno.cz/cld012013drafteng.pdf

2/2013     http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_2_2013eng1.pdf

3/2013     http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_3_2013eng1.pdf

4/2013     http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_4_2013eng1.pdf

 

Newsletter 2012 (English version):

1/2012    http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_1_2012en2.pdf    

2/2012    http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_2_2012en.pdf

3/2012     http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_3_2012eng2.pdf       

4/2012    http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_4_2012en2.pdf

5/2012    http://hsliechtenstein.websnadno.cz/cld/newsletter_5_2012en1.pdf

 

Newsletter 2011 (only in Czech):

1/2011      http://hsliechtenstein.websnadno.cz/newsletter_1_2011cz.pdf

 
TOPlist