Aktuality 2020

Ptali jste se: Proč byl Josef Václav z Liechtensteinu třikrát hlavou rodu?

18. června 2020: Kníže Josef Václav z Liechtensteinu (1696-1772) patří k nejvýznamnějším mužům z rodu Liechtensteinů. Byl mimořádně inteligentní, měl šarm a talent jak pro diplomacii, tak pro armádu, ve které prokázal nadání pro vedení vojsk, i osobní statečnost. Do vedení rodu se dostal v době, kdy roku 1712 vymřela Karlova větev knížetem Janem Adamem I., který zanechal pouze dcery. Na scénu se tak dostala Gundakarova větev, pocházející od mladšího bratra Karla I. z Liechtensteinu. A zde se celý příběh začal komplikovat. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Polní maršál, vojenský reformátor a diplomat Josef Václav kníže z Liechtensteinu na

portrétu z roku 1740, kdy byl císařským vyslancem ve Francii a obdržel řád Zlatého rouna,

Hyacinthe Rigaud (1659–1743)

 

Dokument ke stažení: http://hsliechtenstein.websnadno.cz/1712_dedictvi_liechtensteinu.pdf

V roce 2022 si připomeneme 250. výročí úmrtí maršála Josefa Václava z Liechtensteinu, jehož mimořádné zásluhy na modernizaci císařského dělostřelectva v letech 1742-1757 byly objeveny tuzemským výzkumem teprve v posledních letech. 

 

Časopis Turista č. 6/2020 přináší článek o Liechtensteinech v Moravském Krumlově

5. června 2020: Nové vydání měsíčníku Turista č. 6 2020 přináší rozsáhlejší článek o rodu Liechtensteinů v Moravském Krumlově. Jeho stopy nalezneme nejen na zámku, ale i ve městě a jeho okolí. Připomeňme, že květnové číslo časopisu Turista přineslo zajímavé informace o Liechtensteinech ve Šternberku u Olomouce. 

 

Moravskokrumlovský zámek byl majetkem Liechtensteinů v letech 1623-1908

 

Poslední rytíř - Jiří VI. z Liechtensteinu

31. května 2020: V letošním roce si připomínáme 540. výročí narození významného rakouského a moravského politika, dvořana a vojevůdce Jiřího VI. z Liechtensteinu (1480 - 6. srpna 1548). Přesné datum jeho narození bohužel neznáme, pouze rok 1480. Byl členem steyggerské větve rodu, velmistrem císařského dělostřelectva a jedním z velitelů obránců města Vídně při jeho prvním obležení tureckou armádou na podzim roku 1529. Císař Maxmilián I. ho nazval "posledním rytířem"

Jiřího VI. z Liechtensteinu připomíná mramorový náhrobek v kostele sv. Michala v centru Vídně (naproti Hofburgu)

Více informací o zajímavém životě "posledního rytíře" naleznete v dokumentu ke stažení zde: http://hsliechtenstein.websnadno.cz/jiri_vi._posledni_rytir_1.1.pdf

 

Ptali jste se: Kdo byl kníže Gundakar z Liechtensteinu?

30. května 2020:  V lednu t. r. jsme si připomněli 440. výročí narození knížete Gundakara z Liechtensteina. Tento nejmladší ze tří bratrů (Karel, Maxmilián, Gundakar) byl významným diplomatem, vojákem a dvořanem na císařském dvoře. 

 

Kníže Gundakar z Liechtensteinu

Na Moravě koupil panství Moravský Krumlov a Uherský Ostroh, jejichž hospodářský rozvoj podporoval. V roce 1633 dosáhl dočasně jejich povýšení na titulární knžectví "Liechtenstain". Kníže založil tzv. Gundakarovu rodinnou větev, která se roku 1712 po vymření hlavní Karlovy linie knížetem Janem Adamem I. stala linií hlavní. Jeho vnuk kníže Karel Boromejský založil v Moravském Krumlově roku 1771 vedlejší rodovou větev, která vymřela roku 1908. 

Podrobnější informace o knížeti Gundakarovi z Liechtensteinu naleznete v dokumentu zde: http://hsliechtenstein.websnadno.cz/knize_gundakar.pdf

 

Rekordní návštěvnost internetových stránek HSL
 
26. května 2020: Internetové stránky Historického spolku Liechtenstein vznikly v září 2012. Od té doby se rychle zvyšuje jejich návštěvnost, protože se staly významným a důvěryhodným zdrojem informací o historii a aktuálním dění, které se týká rodu Liechtensteinů, Lichtenštejnska a českých zemí. 
 
 
Dne 25. května 2020 dosáhla návštěvnost stránek www.hs-liechtenstein.cz významného milníku: 50.000 individuálních návštěv. Ke stejnému datu dosáhl počet navštívených stránek webu téměř 103.000. Za poslední tři roky se počet návštěvníků zdvojnásobil, současně vzrostl i podíl jejich pravidelných čtenářů, a to ze 62 % v roce 2017 na 72 % v květnu 2020.
 
Nejvíce naše čtenáře zajímá sekce Aktuality (okolo 46 %), archiv Aktualit (8 %), Knihy (19 %) a Historie rodu Liechtensteinů (7 %). Za téměř 8 let přinesly internetové stránky HSL na čtyři sta zpráv, článků a dokumentů ke stažení z oblastí aktuálního dění, historie, hospodářství, kultury a školství. 

 

Nový prohlídkový okruh na zámku Valtice ukáže soukromé apartmá knížete Františka I.

Valtice 21. května 2020:  Náznaková expozice ve 2. patře valtického zámku ukáže návštěvníkům apartmán knížete Františka I. z Liechtensteinu (1853-1938), posledního knížete, který na valtickém zámku bydlel, protože jeho nástupce kníže František Josef II. v roce 1938 přesídlil do Vaduzu. 

Knížecí byt je poslední částí druhého podlaží zámeckého paláce, která dosud nikdy nebyla zpřístupněna veřejnosti.  V deseti komnatách jižního křídla zámku byly zrestaurovány výmalby, dveře, okna, tapety i několik historických kamen. Kromě nábytku, který sloužil pro denní potřebu posledních liechtensteinských knížat pobývajících na zámku, zde bude trvale instalováno i několik vzácných uměleckých předmětů ze sbírek seniorů liechtensteinského knížecího rodu shromažďovaných ve Valticích už od půle sedmnáctého století. Skutečnou raritou je barokní malba na skle zobrazující sv. Filipa při křtu etiopského komorníka. Hnědé pigmenty obrazu chrání vrstva plátkového zlata. Součástí prohlídky budou i dva unikátní pohledy, které dosud byly turistům odepřeny: spatří kapli z panské bohatě intarzované a zdobené oratoře a mohou spatřit park z balkónu knížecí ložnice.  
 
 
Dobová pohlednice se zámkem Valtice a zámeckým parkem (Feldsberg, do roku 1920 součást Dolních Rakous)

 

Vychází životopis knížete Hanse-Adama II. 

Dlouho očekávaná publikace o životě, práci a názorech lichtenštejnského vládnoucího knížete Hanse-Adama II. (* 1945) vychází v anglickém vydání

Vaduz 21. května 2020:  Při příležitosti významného životního jubilea a 30 let úspěšné vlády vydává lichtenštejnské nakladatelství van Eck Verlag životopis knížete "Hans-Adam II Prince of Liechtenstein, A Biography". Jeho autorem je bývalý britský velvyslanec v Lichtenštejnsku a Švýcarsku David Beattie, který své schopnosti autora a historika potvrdil již v několika úspěšných vydáních knihy "Liechtenstein, A Modern History", která vyšla v německém a anglickém vydání. 

Přes svůj původ, jeho úspěchy nepřicházely snadno. Po celá staletí byla byla rodina Liechtensteinů v centru dění Habsburské monarchie, které poskytovala vojevůdce, státníky a diplomaty. Rodina díky svým schopnostem shromáždila jmění, které dvakrát ztratila a znovu ho obnovila. To jí umožnilo vybudovat nejvýznamnější soukromou sbírku uměleckých děl v Evropě, propagovat zemědělství a vědy a rozvíjet rozsáhlé sociální a charitativní činnosti. V roce 1945 Liechtensteinové ztratili téměř všechny zdroje svého příjmu, díky konfiskaci majetku v Československu (na základě komunisty zneužitých Benešových dekretů). Majetek v Rakousku byl poškozen okupací a válečnými událostmi a na dalších 10 let byl součástí sovětské okupační zóny (zámek Neues Liechtenstein u Vídně byl Rudou armádou vyrabován a zdevastován a později musel být prodán, protože princův otec neměl peníze na jeho opravu).

Pokračující existence knížectví byla sice zajištěna, ale rodina musela nést náklady monarchie v Lichtenštejnsku a udržovat umělecké sbírky a dva válkou poškozené paláce ve Vídni. K financování těchto potřeb musel kníže František Josef II., otec knížete Hanse-Adama II., prodat i některá cenná díla z rodinných sbírek. V roce 1970 byla rodina Liechtensteinů téměř v konkurzu.

Z této nezáviděníhodné situace rod vyvedl mladý princ Hans-Adam II., který z pověření otce provedl reorganizaci správy rodinného majetku a změnu obchodní strategie. Ty mu umožnily obnovit rodinné finance do bodu, kdy byly paláce ve Vídni obnoveny nákladem více než 100 mil. EUR (jakékoli dotace kníže odmítl) jako domov pro Lichtenštejnské sbírky. Umělecká díla se nyní znovu nakupují místo prodávají. Proti silné domácí opozici Hans-Adam II. úspěšně prosadil, aby Lichtenštejnsko bylo v zahraniční politice suverenní, stalo se členem Organizace spojených národů a Evropského hospodářského prostoru. Kníže získal v referendu souhlas s kontroverzními ústavními změnami, které znovu definovaly a vyjasnily příslušné role lichtenštejnské monarchie, parlamentu, soudnictví a lidu.

Hans-Adam II. je vášnivý obhájce práva na sebeurčení, na jehož podporu vystoupil na Valném shromáždění OSN a založil institut na Princetonské univerzitě. Z osobní zkušenosti věří pevně ve výhody malých států. Doufá, že stát v budoucnosti bude servisní organizací, která pracuje spíše ve prospěch svých obyvatel, než naopak. Hans-Adam II. vesele připouští, že diplomacie nikdy nebyla jeho silnou stránkou. Tato kniha využívá při vyprávění svého příběhu vlastní slova knížete. Na podzim t. r. vyjde německé vydání knihy. 
 
Tuto knihu je možné zakoupit např. u vydavatele van Eck Verlag v Lichtenštejnsku za 49,80 CHF nebo na jeho e-shopu (cena + poštovné a balné): https://www.vaneckverlag.li/Gesamtverzeichnis.aspx?Isbn=978-3-905881-63-9

 

Pořad ČT "Toulavá kamera": Liechtensteinové na Ústeckoorlicku

Praha 18. května 2020:  Česká televize odvysílala v neděli 17. května 2020 zajímavou reportáž v rámci pořadu „Toulavá kamera“ o památkách města Ústí nad Orlicí. Mezi nimi je i pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl vybudován v letech 1770-1776 s přispěním majitelů panství Liechtensteinů a místního děkana. Děkan přesvědčil knížete, aby kostel vybudoval mnohem větší, než městečky tehdy potřebovalo, protože očekával zvýšení počtu jeho obyvatel díky rozvoji tkalcovství a obchodu. Na hlavním oltáři je umístěn cenný obraz „Nanebevstoupení Páně“ od malíře Jana Dallingera von Dalling (1741-1806). Ten byl současně i ředitelem lichtenštejnské obrazové galerie ve Vídni.

Veduta městečka Ústí nad Orlicí z roku 1845

Obraz roku 1887 daroval městu kníže z Jan II. z Liechtensteina. Obraz byl nejprve umístěn v kapli kostela, po roce 1916 byl uložen na děkanství. Městská rada jednala o jeho umístění v muzeu, ale to by bylo v rozporu s přáním dárce, takže se po čase vrátil zpět do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Liechtensteinové získali panství Ústí nad Orlicí v roce 1622, když ho za 183.000 kop míšeňských koupil kníže Karel I. a vlastnili ho až do první pozemkové reformy před 2. světovou válkou. Tento významný knížecí rod připomíná v okolí Ústí nad Orlicí a České Třebové řada památek, např. tzv. Jubilejní kameny, které byly stavěny roku 1898 na všech panstvích Liechtensteinů k oslavě 40 let vlády knížete Jana II. zvaného „Dobrý“ (1840-1927). Kníže Jan II. je jedním z nejdéle vládnoucích evropských panovníků, vládl 70 let a 3 měsíce, ve své době patřil k největším mecenášům umění, kultury, zdravotnictví a sociální péče.

Pořad "Toulavá kamera" 17. 5. 2020                                https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/220562221500020/

Jubilejní kámen knížete Jana II. u Ústí nad Orlicí            https://mapy.cz/zakladni?x=16.3740514&y=49.9640256&z=17&source=base&id=1853926

 

Liechtensteinové v diplomacii - nová kniha NPÚ "Ve znamení Merkura"

Praha 7. května 2020: Národní památkový ústav pokračuje ve své úspěšné publikační činnosti. V dubnu t. r. NPÚ vydal dlouho očekávanou publikaci představující poměrně podrobně (s velmi bohatou obrazovou přílohou) působení českých, moravských a slezských rodů v evropské diplomacii. 

Kniha s názvem "VE ZNAMENÍ MERKURA, ŠLECHTA Z ČESKÝCH ZEMÍ A DIPLOMATICKÉ CESTY VE STŘEDOVĚKU" (Robert Šimůnek, Dana Dvořáčková-Malá  ed.), je rozsáhlou kolektovní monografií mapující  evropskou diplomacii v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu. V knize jsou zmíněny především ty osobnosti, jež po sobě zanechaly kromě významného otisku v politické historii také umělecké, architektonické, písemné či osobní památky související se jejich zahraničním působením. 
 
 
Publikace propojuje „portréty“ předních diplomatů s „portréty“ věcí, zdánlivě němých svědků jejich zahraničních aktivit. K pochopení šíře těchto souvislostí výrazně přispívá více než 800 obrazových příloh. Autoři jednotlivých kapitol, specialisté z Národního památkového ústavu i akademické obce, čtenářům předkládají široké spektrum mezioborových studií a rozkrývají tak netradiční perspektivu výzkumu evropské kulturní historie.
 
Kniha čtenáři přináší také podrobné informace o roli příslušníků rodu Liechtensteinů v císařské diplomacii. Nejvíce informací poskytuje o polním maršálovi Josefu Václavu knížeti z Liechtensteinu (vyslanec v Bruselu, Paříži, Parmě) , dále pak o Antonínu Floriánovi (vyslanec v Římě) a stručně též o velvyslanci Rakousko-Uherska v Rusku princi Františkovi I. z Liechtensteinu. 
 
Kniha má 824 stran, okolo 2.000 kvalitních ilustrací a její cena je 1.970 Kč. Knihu lze zakoupit v obchodě NPÚ v Praze, ve vybraných památkových objektech, u knihkupců nebo na e-shopu NPÚ: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/59377-ve-znameni-merkura-slechta-ceskych-zemi-v-evropske-diplomacii
 
Zájemcům o historii diplomacie, české šlechty v ní a speciálně o roli rodu Liechtensteinů v císařské evropské diplomacii, lze tuto knihu jen doporučit.
 

 

Lichtenštejnská LGT Bank zveřejnila realistický scénář koronavirové krize

Centrální a komerční banky a vlády jsou na hospodářské dopady připraveny mnohem lépe, než kdykoli v minulosti a přijímají vhodná protiopatření. Nebude-li pandemie koronaviru trvat dlouho, hospodářství postižených zemí se poměrně rychle zotaví.

Vaduz 31. března 2020: Analyttici LGT Bank, jedné z nejúspěšnějších privátních bank na světě, patřící rodinné nadaci Liechtensteinů, zveřejnili analýzu dopadů pandemie koronaviru na světovou ekonomiku,  Kladou si dvě hlavní otázky: jak dlouho pandemie vydrží a jak rychle se ekonomiky mohou zotavit a vrátit se zpět k normálu?

Náš základní pohled je takový, že i když tato krize může nějakou dobu trvat déle a šíření se nakonec zpomalí a omezí svůj dopad. Po hluboké, ale pravděpodobně krátké recesi, pravděpodobně uvidíme hospodářské oživení. Tam je dokonce možnost fáze reflačního růstu podporovaného EU v kombinaci se zadrženou poptávkou, příchozích fiskálních podnětů a oživení finančního uvolňování. Nedávný významný pokles ceny ropy nabízí další podporu spotřebitelům a podnikům ve formě snížených účtů za energii (i když to samozřejmě také bolí národy a společnosti závislé na příjmech z ropy).
 
Bohužel však nyní musíme přidat i scénář rizika s déle trvající deflační depresí: šok z pandemie by pak mohl vést k rostoucí spirále bankrotů, propouštění a k dlouhodobému snížení poptávky. Měli bychom si uvědomit, že v současné době rizikový scénář nepovažujeme jako velmi pravděpodobný. Na rozdíl od historických precedentů, tvůrci hospodářských politik nyní dělají vše pro to, aby zabránili ekonomickému zhroucení podporou domácností a podniků jakýmkoli myslitelným způsobem a dosud přijaté balíčky fiskální pomoci již nyní převyšují vše, co jsme mohli vidět v minulosti.
 
V několika případech také tvůrci politik rychle odložili stranou politická tabu určená k udržení fiskální a měnové politiky. Bankovní systém sám o sobě je dnes také v lepší kondici než před deseti lety, a proto je připraven podpořit účelné politiky vlád podporující nouzové půjčky pro společnosti bojující o své přežití. Nicméně, určitě existují limity, jak dlouho mohou ekonomiky vydržet tyto tlaky.
 
 
Graf: Očekávaný vývoj světové ekonomiky podle LGT Bank
 
Hlavní akciové indexy ztratily asi 30 % během pouhých tří týdnů a eliminovaly zisky za poslední tři roky. Centrální banky oznámily nouzové snížení sazeb a podpůrné programy (největší Spojené státy), které zvýší celkový vládní dluh. 
 
Podrobný text analýzy LGT Bank naleznete zde:    http://hsliechtenstein.websnadno.cz/lgt_bank_31302020.pdf
 

 

 

Lichtenštejnská vláda schválila balíček opatření na podporu ekonomiky

Vaduz 19. března 2020:  Ve čtvrtek 19. března 2020 vláda Lichtenštejnského knížectví přijala balíček opatření v souvislosti s ekonomickými důsledky koronárního viru ve výši 100 milionů švýcarských franků (CHF). Zemský sněm projedná návrh zákona v pátek 20. března. Opatření na podporu hospodářství budou platná do 30. června 2020. Ke dni 19. březnu mělo Lichtenštejnsko 25 nemocných koronavirem (zdroj: WHO).

Rychlé rozšíření pandemie coronavirus a opatření přijatá orgány k omezení šíření coronaviru mají dalekosáhlé a v závislosti na odvětví i dalekosáhlé důsledky pro lichtenštejnskou ekonomiku. Dne 16. března 2020 vláda zřídila pracovní skupinu pod záštitou ministerstva hospodářství, která měla připravit opatření na podporu hospodářské činnosti, a pověřila ji, aby definovala balíček opatření ve výši 100 milionů CHF na podporu hospodářství rychle v důsledku důsledků pandemie koronavirů. Primárním cílem je zajistit pracovní místa prostřednictvím státní podpory společností a zmírnit ekonomické důsledky co nejrychleji a efektivně. 
 
V rámci prvního okamžitého opatření vláda již dne 17. března 2020 vydala nařízení o výplatě odměny za krátkodobou práci za účelem kompenzace hospodářských důsledků koronaviru, čímž podpořila společnosti postižené pandemií koronaviru. Mimořádný národní příspěvek ve výši 50 milionů CHF se vyplácí do fondu pojištění pro případ nezaměstnanosti. Kromě toho by stávající nízká míra příspěvků měla být zachována i po pandemii koronaviru.
 
Aby bylo možné rychle překonat případná úzká místa v oblasti likvidity, navrhuje Liechtenstein Landesbank jako dodatečné opatření zákon o dočasném poskytnutí záruky pro případ selhání pro poskytování úvěrů zajišťujících likviditu lichtenštejnským společnostem. Stát poskytuje záruku pro selhání ve prospěch lichtenštejnské zemské banky ve výši maximálně 25 milionů CHF. Společnosti by měly být schopny rychle získat likviditu od pondělí 23. března 2020. Ve smyslu doprovodných opatření by mělo být rovněž umožněno odklad daní z přidané hodnoty a poviných příspěvků do sociálních a penzijních fondů.
 
 
Budova sídla lichtenštejnské vlády, v pozadí je Zemský sněm, nad ním na skále je hrad Vaduz, sídlo vládnoucího knížete
 
Jako další opatření v rámci stávajícího balíčku podpory mají společnosti, které musejí zůstat uzavřeny kvůli koronaviru, získat finanční příspěvek na zmírnění související ztráty příjmů nebo na pokrytí provozních nákladů. Rovněž je stanoveno nařízení o těžkých případech na podporu jediných majitelů a manažerů mikropodniků, kteří nemají nárok na krátkodobou kompenzaci. Na základě zákona o hospodářské podpoře je na tato opatření požadována doplňková půjčka na hospodářský rozvoj ve výši 25 milionů CHF.
 
Obce v zemi se zavázaly podporovat vládní balíček opatření s příspěvkem 20 milionů CHF. Zemský sněm (Landtag) projedná balíček opatření na zvláštním zasedání v pátek 20. března. Lichtenštejnsko je jednou z pěti zemí na světě, které mají rating AAA. Stát ani obce nemají žádné dluhy, naopak mají ve svých fondech značné rezervy z předchozích let. Ty nyní mohou použít na nouzová opatření.

 

Lichtenštejnsko přijalo další opatření proti šíření koronaviru

Vaduz 16. března: Dosud bylo na koronavirus pozitivně testováno celkem sedm lidí v Lichtenštejnsku (na počet obyvatel to je cca 6x více než v ČR). "Vzhledem k vývoji v sousedních zemích lze v několika příštích dnech očekávat další prudký nárůst počtu případů v Lichtenštejnsku. Vláda dělá vše, co je v jejích silách, aby co nejvíce zpomalila šíření koronaviru, čímž zabraňuje přetížení zdravotnického systému." Stávající opatření byla 15. 3. zpřísněna a přijata nová opatření.
 
Vláda od pondělí 16. března 2020 zakázala všechny události s více než pěti lidmi, včetně zákazu všech zábavních a rekreačních podniků. Kromě všech veřejných a soukromých muzeí, kurzů a dalších školení, kasin a heren to zahrnuje také mládežnická centra, sportovní zařízení a sportovní, fitness a wellness centra, kryté bazény a horské dráhy v Malbunu. Došlo k úplnému uzavření restaurací a barů, škol a školek. Občané a obce mohou organizovat malé skupinky dětí, což už se děje díky mnoha dobrovolníkům. Chod úřadů je zachován. Přístup přes rakouské hraniční přechody do a ze země je omezen.  
 

Pohled na budovu úřadu lichtenštejnské vlády (vpravo, bývalý Zemský sněm) přes novou budovu Zemského sněmu (cihlová budova vlevo)

 

LGT Bank oznámila výborné výsledky za rok 2019

Vaduz 16. března 2020: LGT Bank, kterou vlastní knížecí rod Liechtensteinů, oznámila hospodářské výsledky za rok 2019. Stejně jako v předchozích více než deseti letech banka oznámila další úspěšný rok. V roce 2019 došlo ke zvýšení zisku banky o 8 % na 308,1 milionu švýcarských franků, růst bilance se zdvojnásobil na 7 % a činil 13,9 mld. franků. Objem aktiv klientů ve správě banky se zvýšil o 15 procent na 227,9 mld. franků.

Princ Max von und zu Liechtenstein, generální ředitel LGT a mladší bratr vládnoucího knížete Hanse-Adama II., k hospodářským výsledkům banky řekl: „V loňském roce jsme opět dosáhli dobrých výsledků a pokračujeme v pokroku na naší úspěšné růstové trajektorii - pevně založené na důvěře, kterou v nás naši klienti vkládají, naší finanční solidnosti a široké nabídce investičních řešení...  Naše stabilní vlastnická struktura nám umožňuje zaujmout mezigenerační perspektivu společně s našimi klienty a vytvářet hodnotu dnes i zítra.“ Banka m. j. nabízí i správu majetku při střídání generací v rodinách majitelů nebo zakladatelů úspěšných firem nebo investice do umění (díky výborné znalosti této oblasti vzhledem k tomu, že knížecí rodina vlastní jednu ze tří největších soukromých sbírek umění na světě).

Historie LGT Bank sahá až do roku 1920, kdy byla založena Bank in Liechtenstein. Ve 30. letech minulého století Liechtensteinové postupně převzali akcie banky, která se v té době potýkala s problémy. V roce 1996 byla banka přejmenována na LGT Bank a zaměřila se strategicky na privátní bankovnictví a Wealth Management a v tomto sektoru dosáhla pozoruhodných úspěchů. V roce 2003 banka koupila od Swiss Life společnost Schweizerische Treuhandgesellschaft STG, v letech 2012-2017 koupila několik dalších významných poskytovatelů služeb pro privátní bankovnictví jako např. Clariden Leu’s ILS boutique (2014) od HSBC in Switzerland, majoritní podíl v londýnské firmě Vestra Wealth (2016), divizi privátního bankovnictví ABN AMRO Bank v Asii a na Blízkém váýchodě (2016) nebo European Capital Fund Management (2017).

LGT Bank je dnes jednou z nejúspěšnějších privátních bank na světě. Má okolo 3.600 zaměstnanců, kteří pracují ve 20 pobočkách v Evropě, Asii a USA. Pobočky mimo Lichtenštejnsko banka buduje již od roku 1986. 100% vlastníkem banky je Nadace knížete z Lichtenštejna (Prince of Liechtenstein Foundation).

 

75. výročí evakuace lichtenštejnských sbírek z Rakouska a Moravy

Praha 9. března 2020: V těchto dnech si připomínáme třičtvrtě století od jedné z největších evakuací uměleckých děl na světě. Na přelomu let 1944 a 1945 se Dr. Gustavu Wilhelmovi řediteli uměleckých sbírek Liechtensteinů podařilo dokončit přesun nejvýznamnějších sbírek obrazů, soch, zbraní nebo nábytku z okupovaného Rakouska a Československa do bezpečí neutrálního Lichtenštejnska.

Dr. Gustav Wilhelm řídil evakuaci uměleckých sbírek Liechtensteinů

Vládnoucí kníže František Josef II. o tuto evakuaci usiloval už do začátku 2. světové války, ale nacistické úřady v tom bránily. Až po náročných jednáních udělily souhlas k převozu děl 2. kategorie do Vaduzu. Dr. Wilhelmovi se ale podařilo díky lsti i odvaze své a svých kolegů, převézt z dosahu gestapa, SS i Rudé armády ta nejcennější díla v akci, která je doslova námětem na holywoodský film.

Již se mu ale nepodařilo evakuovat některé sbírky z Moravy (Šternberk ad.) nebo knížecí a korunní archiv, který zabavila Rudá armáda na zámku Neues Liechtenstein u Vídně. Zabavila ho, přestože se jednalo o majetek občanů neutrálního státu a korunní archiv tohoto státu, Liechtensteinům byl vrácen až v roce 1996, výměnou za tzv. Solověvův archiv. 

Více informací o evakuaci uměleckých sbírek Liechtensteinů na konci 2. světové války naleznete zde: 

http://hsliechtenstein.websnadno.cz/75_let_od_evakuace_lichtenstejnskych_sbirek_do_vaduzu_2.pdf

 

Ptali jste se: Je Lichtenštejnsko členem Mezinárodního soudního dvora v Haagu?

Praha 3. března 2020:  Ano, Lichtenštejnsko je členem Mezinárodnho soudního dvora v Haagu (International Court of Justice). Právě před 70 lety dne 10. března 1950 Knížectví Lichtenštejn uznalo jurisdikci tohoto soudu jako závaznou pro rozhodování sporů týkajících se výkladu nebo porušování mezinárodních smluv a mezinárodního práva a pro náhradu škod z nich vyplývajících. Více zde: https://www.icj-cij.org/en/declarations/li  Česká republika je členem ICJ automaticky od data podpisu Charty OSN Československem 26. června 1945 (jeden z 50 zakládajících států), jako jeden ze dvou nástupnických států Československé republiky.

 

Znak International Court of Justice 

 

Mezinárodní soudní dvůr (anglicky International Court of Justice - ICJ, francouzsky Cour Internationale de Justice - CIJ) je hlavní soudní orgán Organizace spojených národů. Sídlí v nizozemském Haagu v Paláci míru. Byl zřízen roku 1945 na základě Charty OSN jako nástupce Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti. Hlavním právním dokumentem pro činnost soudu je Statut Mezinárodního soudního dvora, který tvoří nedílnou součást Charty OSN. Hlavním úkolem soudu je řešit spory mezi státy a podávat posudky o právních otázkách na žádost oprávněných orgánů.
 
V roce 1990 se Lichtenštejnsko stalo řádným členem Organizace spojených národů (OSN) - letos si připomene 30. výročí. Toto členství prosadil kníže Hans-Adam II. v rámci "otvírání se" země světu.. V tomto směru je Lichtenštejnsko otevřenější, než sousední Švýcarsko, jehož občané členství země v OSN již dvakrát v referendu odmítli. Lichtenštejnsko uznalo jurisdikci soudu již o 40 let dříve, i když nebylo členem OSN (viz výše).

 

  

 

Ústavní soud zamítl ústavní stížnost Liechtensteinů - tisková zpráva nadace

Brno 24. února 2020: "Právní zástupce Nadace knížete z Lichtenštejna dnes obdržel do datové schránky usnesení Ústavního soudu, týkající se ústavní stížnosti nadace z roku 2017 v případu "Říčanského lesa". Ústavní soud stížnost odmítl. Nadace shledává, že toto rozhodnutí ÚS opakuje pošlapávání práv Nadace knížete z Lichtenštejna na ochranu majetku. Lichtenštejnská strana nemůže spor vzdát, protože postoj České republiky ohrožuje suverenitu Lichtenštejnského knížectví v kontextu mezinárodního práva. Nadace knížete z Lichtenštejna proto využije všechny dostupné prostředky k dosažení spravedlnosti u mezinárodních soudů a mezinárodních institucí." 

Dne 25. 2, vydal Ústavní soud České republiky tiskovou zprávu ve výše uvedené věci, kde je i odkaz na plný text rozhodnutí Ústavního soudu:  https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-odmitl-ustavni-stiznost-nadace-knizete-z-lichtenstejna/

Nadace knížete z Lichtenštejna podala k Ústavnímu soudu České republiky ještě dvě další ústavní stížnosti, které nebyly dosud rozhodnuty.

 

..

Černokostelecký pivovar Liechtensteinů ožil

Kostelec nad černými lesy 24. února 2020: Bývalý panský pivovar stojící naproti zámku v Kostelci nad černými lesy má více než 300 let starou historii. V roce 1987 byla uvařena poslední várka piva a o sedm let později ukončila provoz i zdejší sladovna. Poté pivovar chátral, než ho v roce 2001 koupila skupinka nadšenců a zachránila ho. - Podobně byl o 20 let dříve zachráněn také zámecký špitál Marie Terezie vévodkyně Savojské stojící naproti pivovaru pod zámkem (dnes slouží pro ubytování studentů České zemědělské univerzity).

Bývalý panský pivovar Liechtensteinů v Kostelci nad černými lesy prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Černokostelecký pivovar opět vaří skvělé pivo a může se pochlubit řadou unikátů a "nej". S historií pivovarnictví a řadou funkčních technických exponátů se návštěvníci pivovaru mohou seznámit v muzeu, které se v něm nachází. Česká televize přinesla 23. února 2020 zajímavou reportáž o proměnách  černokosteleckého pivovaru, viz odkaz:  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/220562221500008

Podrobnější informace o pivovaru, o jeho historii, současné nabídce piv a muzeu naleznete zde: https://www.pivovarkostelec.cz/historie

 

BLAHOPŘEJEME

 

 

 

 

Dne 14. února 2020 oslavuje Jeho Jasnost Hans-Adam II.

vládnoucí kníže z Liechtensteina své 75. narozeniny. 

Přejeme Jeho Jasnosti pevné zdraví, štěstí a spokojenost

v soukromém životě, i v roli hlavy státu a knížecího rodu.

 

Historický spolek Liechtenstein

 

 

Informace o knížeti Hansi-Adamovi II. a jeho rodině naleznete na odkazu níže (CS, D, EN)

https://www.fuerstenhaus.li/cs/

 

Odvážný advokát, demokrat a vlastenec - 30. výročí úmrtí JUDr. Emila Sobičky

Praha 31. ledna 2020: Tento měsíc jsme si připoměli 30. výročí úmrtí JUDr. Emila Sobičky (1. září 1906-17. ledna 1990) advokáta, který v letech 1945-1948 hájil práva svého klienta lichtenštejnského vládnoucího knížete Františka Josefa II. (1906-1989) ve sporu s Československou republikou o majetek zkonfiskovaný zneužitím dekretů prezidenta republiky (Lichtenštejnci, občané neutrálního Lichtenštejnska, byli komunistickými ministry zemědělství a vnitra účelově označeni za Němce). 

JUDr. Emil Sobička (1948)

JUDr. Emil Sobička pocházel z významné pražské právnické rodiny. Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze a po smrti svého otce převzal jeho advokátní kancelář. V době okupace jako ředitel knížecí kanceláře Arcibiskupství pražského vzdoroval tlaku gestapa a odmítl s ním spolupracovat (předávat informace o katolické církvi) - za to byl krátce vězněn, ukrýval svého kolegu židovského původu a v květnu 1945 bojoval se zbraní v ruce na pražských barikádách. 

Od roku 1945 do března 1948 hájil práva občanů neutrálního Lichtenštejnska, kterým byl nezákonně zkonfiskován majetek na území ČSR. S pomocí svého strýce (jako znalze) profesora JUDr. Františka Weyra (1879-1951), spoluzakladatele a rektora Masarykovy univerzity v Brně, se mu podařilo prokázat nezákonnost konfiskací, které byly v rozporu s československým i mezinárodním právem. Komunistický převrat v únoru 1948 ale zabránil dořešení tohoto problému. 

V březnu 1948 byl nezákonně propuštěn z advokacie a v roce 1954 ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 20 let vězení. Propuštěn na svobodu byl na amnestii prezidenta republiky v roce 1960, k advokacii se již ale vrátit nemohl a pracoval pak v dělnických profesích. V roce 1969 byl rehabilitován, ale v roce 1975 byla rehabilitace nezákonně zrušena. JUDr. Emil Sobička zemřel 17. ledna 1990, rehabilitován byl posmrtně. 

V roce 2019 Česká advokátní komora zařadila JUDr. Emila Sobičku do projektu "Advokáti proti totalitě" mezi prvních 11 statečných advokátů a advokátek, kteří byli pronásledováni komunistickým režimem - viz: https://advokatnidenik.cz/2019/11/06/jedenacty-advokat-proti-totalite-judr-emil-sobicka/

Podrobnou zprávu o jeho životě naleznete zde (vydáno roku 2017): http://www.hs-liechtenstein.cz/sobicka___weyr_-_ed._rev._pju_1.4.pdf

 

Lichtenštejnská pošta připomene životní jubilea knížecího páru

Vaduz 28. ledna 2020: Vládnoucí kníže Hans-Adam II. z Liechtensteinu a jeho manželka kněžna Marie letos oslaví významná životní jubilea. Dne 14. února 2020 kníže Hans-Adam II. oslaví své 75. narozeniny a o dva měsíce později 14. dubna kněžna Marie (rozená hraběnka Kinská) oslaví 80. narozeniny. 

Při příležitosti těchto dvou významných výročí vydává lichtenštejnská pošta 2. března poštovní známku s portréty oslavenců v hodnotě 6,30 švýcarských franků. Vydává také dopisnici a pohlednici s razítkem dne vydání. Nabídne rovněž pamětní provedení známky s tiskem zlatem na pravé hedvábí ve speciálním balení. Cena této známky je 75 švýcarských franků a bude jich vydáno pouze 3.000 kusů. Zájemci o ni se musí zaregistrovat a z došlých objednávek budou šťastní sběratelé vylosováni.  

Pamětní známka Liechtenstein Post AG připomíná letošní životní jubilea knížecího páru

 

Velvyslankyně Lichtenštejnska se setkala s vedením Parlamentu České republiky

Praha 23. ledna 2020: Mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Knížectví Lichtenštejn v České republice J. J. Marie-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein se v Praze 23. ledna setkala s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem. Předseda sněmovny o návštěvě řekl: "Vloni na podzim jsme si připomenuli 300 let od vzniku Lichtenštejnska, ale naše společné dějiny ve střední Evropě trvají již 8 století. S velvyslankyní Marií-Piou Kothbauer jsme dnes v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky mluvili o regionálních vztazích a projektech financovaných v ČR."

Lichtenštejnsko je jedním z nejštědřejších mezinárodních dárců na světě, srovnáme-li státy podle výši darů na jednoho obyvatele nebo jako procento HDP. Knížectví přispívá do EEA fondů, které jsou významným zdrojem financování projektů v oblasti péče o kulturní dědictví, ochranu životního prostředí a přírody nebo rozvoj školství a systému sociální péče. 

Paní velvyslankyně se ve stejný den setkala také s 1. místopředsedou Senátu Parlamentu České republiky J. Růžičkou. Jednala zde také s předsedou Výboru pro záležitosti EU Václavem Hamplem.  

    

 

Styděla jsem se za to, jak to tu dříve vypadalo, říká kastelánka lednického zámku

4. ledna 2020: Portál iDnes otiskl rozhovor s kastelánkou lednického zámku paní Ivanou Holáskovou, která se významným podílem zasloužila o celkovou rekonstrukci zámku a přilehlého parku. Díky Národnímu památkovému ústavu prošel zámek, který je od roku 1996 součástí světového kulturního dědictví UNESCO, celkovou rekonstrukcí. I díky tomu je nejvíce navštěvovaným zámkem v České republice (400.000 návštěvníků), před Českým Krumlovem a Hlubokou. Liechtensteinové zde zanechali promyšleně kultivovanou krajinu a s citem pro umění a detail novogoticky přestavěný a zařízený zámek.

 

          Ivana Holásková, kastelánka zámku Lednice, před velkým schodištěm a lustrem vážícím téměř 700 kg (foto MAFRA, Anna Vavríková)

Doplňme, že původní prohlídková trasa z doby před rokem 1990 se podstatně proměnila. Dnes zájemci o historii, umění a architekturu na zámku naleznou šest prohlídkových okruhů. Nejvíce návštěvníky lákají reprezentační sály, soukromé pokoje a dětské pokoje a muzeum loutek, které jsou zařízeny podle dochovaných inventářů a fotografií. Dětské pokoje ve 2. patře nahradily v roce 2011 původní expozici Zemědělského muzea a přenášejí nás do světa dětství skutečných malých princů a princezen. I jejich svět měl řád, museli být připraveni na svou budoucí zodpovědnou úlohu.

Atraktivní je rovněž Minaret a romantický park s vodopádem, jezírky a lávkami. K lednickému zámku patří také nedaleký Janův hrad, romantická uměle postavená zřícenina hradu, která byla zařízena pro slavnostní zakončení zdejších proslulých honů a pro lovecké večeře.

Celý rozhovor s paní kastelánkou naleznete zde:  http://hsliechtenstein.websnadno.cz/stydela_jsem_se_za_to.pdf

TOPlist