Aktuality 2019

 

2019 - Lichtenštejnský rok

770. výročí příchodu Liechtensteinů na Moravu

300. výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví

Oficiální stránky ke 300. výročí Lichtenštejnského knížectví - zde: https://www.300.li/en

 

 

Josef Hardtmuth - nová kniha NTM v Praze o architektu Liechtenstenů

Praha 26. června 2019: Joseph Hardtmuth, Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách knížecího rodu Liechtensteinů je dlouho očekávanou publikací, kterou vloni vydalo Národní technické muzeum v Praze. Kniha navazuje na mezinárodní konferenci o díle Josefa Hardtmutha, která se konala v roce 2015 v Lednici. Její autorka PhDr. Hana Králová v ní soustředila to nejpodstatnější z díla geniálního architekta, které je mnohem rozsáhlejší, než se uvádělo dříve. Výzkum v moravských archivech a archivu Liechtensteinů ve Vídni přinesl nejedno překvapení. 

Několikletý výzkumný a publikační program NTM v Praze, věnovaný Josefu Hardtmutjovi, vyvrcholí v roce 2022 mezinárodní výstavou a konferencí, která se bude konat v Praze. Širší veřejnosti bude život a dílo geniálního architekta, ve službách knížecího rodu Liechtensteinů, zpřístupněno o několika rozsáhlými publikacemi. Architektury objednané knížaty Aloisem I. a Janem I. z Liechtensteinu pro jejich paláce, zámky a zahrady na jižní a střední MOravě a v Rakousku, patří mezi to nejcennější, co zde ve stavebí a zahradní architektuře bylo vybudováno na přelomu 18. a 19. století.  

NTM v Prate současně vydalo knihu o historii rodu Hardtmuthů, která mapuje osudy potomků Josefa Hardtmutha, včetně historie jejich továrny Koh-i-noor Hardtmuth v Českých Budějovicích.  

 

 

Chtěli jsme se dohodnout, říká o sporech o majetek lichtenštejnský princ

Vaduz 31. května 2019: MF DNES otiskla rozhovor s dědidčným lichtenštejnským princem Aloisem, který se týký majetkových sporů Lichtenštejnska s Českou republikou. Princ potvrdl, že i v případě vrácení zámků Ledniice, Valtice, Šternberk a dalších zůstanou tyto přístupné veřejnosti. Lednický zámek byl otevřen veřejnosti již v 19. století jako jeden z prvních zámků v českých zemách. Od počátku 19. století byla otevřena obrazová galerie v Zahradním paláci ve Vídni, jehož brány uzavřela až 2 světová válka.

Dědičný princ Alois z Liechtensteinu vykonává úkoly hlavy státu od roku 2006

 

Z rozhovoru s dědičným princem Aloisem z Liechtensteinu vybíráme:

Jaký je současný vztah Lichtenštejnska k České republice?

Po staleté společné historii přišla pro naše vztahy po druhé světové válce velice problematická doba. Ale od znovunavázání diplomatických styků v roce 2009 se naše vztahy velice dobře vyvíjí, znormalizovaly se.

Poznamenaly tyto vztahy současné spory o zabavený majetek?

Je to stále otevřená otázka, na poválečnou konfiskaci lichtenštejnského majetku existují různé názory. Pořád, ale především po sametové revoluci, jsme zastávali názor, že by bylo smysluplné vše vyřešit nikoliv právní cestou přes soudy, ale politickou shodou. Bohužel jsme však ze strany České republiky doposud nezaznamenali intenzivní zájem situaci vyřešit. Proto jsme na konci minulého roku museli, abychom neztratili své právní nároky, vznést žaloby. Ale i nadále zastávám názor, že politické řešení by mělo větší smysl pro obě strany. Jsme v tomto kdykoli otevření k dialogu.

 

Vídeň - výstava ze sbírek Liechtensteinů v Albertině: "Od Rubense k Makartovi"

Vídeň 8. května 2019: Při příležitostii 300. výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví se od 15. února 2019 koná ve vídeňském muzeu Albertina velká výstava špičkových uměleckých děl, z největší soukromé sbírky umění na světě -  sbírky knížat z Liechtensteinu. Její počátek sahá až do období kolem roku 1600, kdy začal první sochy, obrazy nebo nábytek cílevědomě kupovat kníže Karel I. Sbírka byla rozšiřována až do roku 1938. Po konfiskaci majetku Liechtensteinů v ČSR v roce 1945 musel kníže František Josef II. některá cenná díla prodat, aby zajistil nezbytné potřeby rodu (např. opravy válkou poškozených paláců a zámů v Rakousku).

Obraz Venuše P. P. Rubense patří mezi nejcennější díla ve sbírkách Liechtensteinů

Od 80. let minulého století, kdy se tehdy princi Hansi-Adamovi II. podařilo reformami podstatně zlepšit správu rodového majetku, se knížecí rodina snažila prodaná díla koupit zpět nebo koupit podobná díla stejných umělců. Od roku 1990 vládnoucí kníže Hans-Adam II. téměř zdvojnásobil rozsah sbírek umění, např. v roce 2004 koupil nejdražší kus nábytku na světě - renesanční Badbington Cabinet (za 19 mil. USD) a nákladem přes 100 mil. EUR dal opravit oba vídeňské paláce (doslova perly baroka), které otevřel veřejnosti.Umělecká díla z "Liechtenstein. The Collection" jsou zapůjčována na výstavy v předních muzeích a galeriích světa. Knížecí sbírky také výstavy organizují a to nejcennější ze sbírek Liechtensteinů viděli miliony návštěvníků v New Yorku, Londýně, Moskvě, Pekingu nebo Praze (2010).  

Výstava ve vídenském museu Albertina je výjimečná tím, že prezentuje veřejnosti mimořádně široký výběr toho nejlepšího z knížecích sbírek, ať již to je obraz Venuše od Petra Paula Rubense, socha Bolestného Krista od Adriena de Vries, busta císaře Marca Aurelia nebo řada obrazů z období vídeňského bierermeieru. Takto široká paleta děl ještě nikdy nebyla vystavena na jednom místě - příčinou výjimky je 300leté výročí vzniku Lichtenštejnska.. 

Liechtensteinové mají ve svých sbírkách nejvíce obrazů P. P. Rubense na světě (33 kusů), včetně mistrovské série rozměrných pláten z cyklu "Decius Mus" . Toto Rubensovo dílo se stalo předlohou pro řadu sérií tapisérií, několik z nich nalezneme např. na zámku Český Krumlov. 

Lichtenesteinové organizují prohlídky a výstavy také v Zahradním paláci Liechtensteinů na Fürstengasse 1. Majorátní palác na Bankgasse slouží především pro společenské akce. Dodejme, že koncem 2. světové války se pracovníkům knížecích sbírek ve Vídni podařilo většinu nejcennějších děl tajně propašovat z dosahu gestapa a Rudé armády do neutrálního Lichtenštejnska. Na přelomu let 1944 a 1945 byly evakuovány i nejcennější díla z moravských zámků, jako např. zlatý kočár knížete Josefa Václava z Liechtensteinu, který je vystaven v Zahradním paláci Liechtensteinů ve Vídni. 

Více informací o výstavě, která se koná do 10. června 2019, naleznete na internetových stránkách: https://www.albertina.at/en/exhibitions/liechtenstein-the-princely-collections/

 

Lichtenštejnsko chce vrátit majetek zabavený po druhé světové válce

Praha 14. dubna 2019: Lichtenštejnské knížectví vznesl nárok na navrácení majetku jeho občanů, který byl zkonfiskován v roce 1945 na základě Benešových dekretů. Tyto dekrety byly v případě lichtenštejnských občanů použity neoprávněně. Kromě navrácení majetku je možným řešením finanční náhrada za něj. Celkem bylo poválečnou konfiskací postiženo 38 občanů knížectví (z toho 8 členů knížecího rodu), které bylo za obou světových válek neutrální.   

Konfiskace majetku v ČSR velmi postihlo rod Liechtensteinů, který tak přišel o cca 80 procet svého majetku v Evropě.Protože knížecí pokladna dotovala státní rozpočet Lichtenštejnska z výnosů panství na Moravě (v souladu s privilegiem z roku 1719, kterým vzniklo "Knížectví Liechtenstein"), měla konfiskace zásadně negativní vliv na rozpočet rodu i knížectví. Díky promyšleným hospodářským reformám vlády po roce 1945 nastal v knížectví "hospodářský zázrak" - rozvoj špičkového průmyslu a služeb. Finanční problémy Liechtensteinů vyřešila úspěšná reforma správy majetku, kterou v 70. letech provedl současný vládnoucí kníže Hans-Adam II. Odkaz na článek: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/lichtenstejnsko-vraceni-majetku-benesovy-dekrety.A190413_174216_domaci_zaz

 

Budova sídla vlády Lichtenštejnska, v pozadí moderní budova Zemského sněmu nahoře hrad Vaduz

 

 

Většina občanů Ćeské republiky je pro jednání vlády ČR s Nadací knížete z Lichtenštejna

Praha 2. dubna 2019: Podle průzkumu agentury Ipsos, provedeného v únoru t. r. na reprezentatvním vzorku respondentů (on-line panel), většina občanů České republiky - 56 procent - je pro jednání o uzavření poválečného sporu o majetek lichtenštejnských občanů v ČR a hledání oboustranně výhodného řešení. U mladých lidí (18 až 29 let) to je dokonce 68 procent. O sporu je informováno 44 procent občanů, zejména prostřednictvím internetu a televize. 66 procent populace považuje přístup Nadace za velkorysý.

Pro odmítnutí jednání s lichtenštejnskou stranou je jen 15 % populace, především občané starší 66 let. 22 procent občanů se domnívá, že majetkový spor by měly řešit české soudy. Výsledky průzkumu byly zveřejněny dnes.

 

300 let Lichtenštejnska v Městské knihovně v Praze
 
Praha 28. 3: 2019: Česko - lichtenštejnská společnost, z. s. pořádala 4. dubna pro své členy a veřejnost výroční setkání s několika přednáškami, které se týkaly Lichtenštejnského knížectví a rodu Liechtensteinů. Program moderoval Mgr. Daniel Herman.
 
Přednáška o historii rodu Liechtensteinů (Ing. Pavel Juřík) je ke stažení zde: http://hsliechtenstein.websnadno.cz/knizeci_rod_liechtensteinu.pdf

 

 

Kniha Valtice

Národní památkový ústav v Kroměříži vydal zajímavou publikaci o jednom z hlavních sídel rodu Liechtensteinů na Moravě. Kniha volně navazuje na publikace "Zámek Lednice" a "MInaret", které vyšly v letech 2017 a 2018. 

Praha, 11. března 2019: Mgr. Michal Konečný se v nové knize "Zámek Valtice" věnuje historii a sbírkám jednoho z nejvýznamnějších sídel knížecího rodu Liechtensteinů na Moravě. Tato národní kulturní památka a památka zapsaná spolu s okolní krajinou na seznam světového dědictví UNESCO, patří k nejvýznamnějším barokním rezidencím ve střední Evropě. Aristokratické sídlo, od středověku svázané s knížecím rodem Liechtensteinů, prošlo během staletí složitým stavebním vývojem. Nejvýznamnější etapu v jeho dějinách představovalo období baroka, během něhož prošel zámek řadou přestaveb, odpovídajících vkusu a zejména společenskému postavení jednotlivých vládnoucích knížat. V 17. a 18. století na zámku pracovala řada nejvýznamnějších rakouských umělců, kteří z Valtic vytvořili aristokratické sídlo, jehož nároky na reprezentaci dokonale odpovídaly evropským panovnickým rezidencím.

Publikace Zámek Valtice, doplněná řadou dosud neznámých vedut, portrétů a vyobrazení ze sbírek knížat z Liechtensteinu, je první ucelenou monografií o zámku a okolním parku, která se zároveň věnuje také proměnám životního stylu knížat z Liechtensteinu. Kniha má 232 stran, na dvě stovky ilustrací a je ji možné zakoupit za 150 Kč na státním zámku Valtice nebo v e-shopu NPU.

 

Národní klenoty - Lednicko-valtický areál - pořad ČT2

Praha 21. února 2019: Česká televize odvysílala na programu ČT2 reprízu pořadu z roku 2012, který se věnuje Lednicko-valtickému areálu. Miroslav Táborský představuje romantický krajinářský park zařazený pro svou jedinečnost na seznam světového dědictví UNESCO (2012). Režie J. D. Novák

 
 
Kolonáda na Rajstně nad Valticemi je jednou z trvalých památek na rod Liechtensteinů. Skvostnou stavbu dal vybudovat v letech 1812 - 1823 polní maršál a diplomat kníže Jan I. z Liechtensteinu. Dedikaci jeho otci a bratrům dodnes připomíná německy psaný nápis „Syn otci, bratr bratrům“ na straně severní, na straně jižní nalezneme podobné věnování „Nezapomenutelným mužům jediný přeživší syn“.
 
Knížata z Liechtensteinu proměnila svá panství mezi 17. a 20. stoletím v jeden velký park. Tento areál se řadí mezí největší upravované krajiny v Evropě. Úpravy vycházely podle principů anglických parků. V areálu najdete barokní architekturu, novogotická architektura zámků a drobné stavby postavené v romantickém duchu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janohrad, Obelisk, Rendez-vous). Pořad naleznete zde:https://www.ceskatelevize.cz/porady/10361869257-narodni-klenoty/211563235200005-lednicko-valticky-areal-zarici-drahokam/

 

 

Lichtenštejnsko si připomíná 100. výročí otevření vyslanectví v Bernu a Vídni.

Praha 19. února 2019: Lichtenštejnské knížectví si 4. března 2019 připomíná 100. výročí otevření svých prvních vyslanectví. Zřídlo je v sousedních zemích, se kterými mělo nejužší obchodní a politické vztahy - ve Švýcarské konfederaci a v Rakouské republice. V současnosti má knížectví navázány diplomatické styky s devíti desítkami států, včetně České republiky a řadou mezinárodních organizací (např. OSN). 

Ke 100. výročí vydává lichtenštejnská pošta pamětní poštovní známku v hodnotě 2,20 CHF. Více informací o 100. výročí naleznete v dokumentu ke stažení zde: http://hsliechtenstein.websnadno.cz/100_let_zahranicnich_misi_lichtenstejnska_1.0.pdf

 

Lichtenštejnské velvyslanectví ve Vídni - se státní vlajkou knížectví 

 

Jubilní poštovní známky ke 300. výročí Lichtenštejnského knížectví

Praha 2. února 2019: Liechtenstein Post připoměla 300. výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví sérií poštovních známek. Tvoří ji dvě tkané známky, na kterých je vyšita knížecí koruna, s nápisem Fürstentum Liechtenstein a uvedením hodnoty 6.30 CHF. Autorem známky je Peter Vogel. Poštovní známku o rozměru 56 x 51 mm utkala proslulá tkalcovna Hämmerle & Vogel GmbH & Co KG, Lustenau v Rakousku. Počet vyrobených známek je puhých 70.000 kusů. První tkanou známku na světě vydala v roce 2000 pošta ve Švýcarsku.

 

 

Běžná edice jubilejní poštovní známky lichtenštejnské pošty (vyrobeno bylo 70.000 kusů)

Ještě vzácnější je sběratelská verze této poštovní známky, která je vyšita poprvé v historii poštovnictví nití z 24karátového zlata a s osmi ručně vsazenými krystaly od lichtenštejnské firmy Swarovski. Počet těchto známek byl omezen na pouhých 2.019 kusů - na památku roku výročí 2019. Známka nebyla v běžném prodeji,ale zájemci o ni se museli přihlásit do slosování. Hodnota této známky je rovněž 6.,30 CHF, ale prodejní cena byla stanovena na 300 CHF. 

Sběratelská edice jubilejní poštovní známky s výšivkou z 24karátového zlata a osmi krystaly Swarovski (vyrobeno bylo pouze 2.019 kusů)

 

 

České noviny 24. ledna 2019: Lichtenštejnský princ: Raději bychom s ČR jednali, než se soudili

Dědičný princ a úřadující hlava státu Alois z Liechtensteinu poskytl ČTK rozhovor při příležitost oslav 300. výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví. Princ Alois vyjádřil zájem o rozvoj vzájemných vztahů mezi oběma státy. Celý rozhovor naleznete zde:  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lichtenstejnsky-princ-radeji-bychom-s-cr-jednali-nez-se-soudili/1713373

Hlava státu vládnoucí kníže J. J. Hans-Adam II. a dědičný princ J. J. Alois z Liechtensteinu  před hradem Vaduz

 

České noviny 23. ledna 2019: Velvyslankyně: Vztahy Vaduzu s Prahou nejsou jen spory o majetek

ČTK České noviny přinášejí rozhovor s velvyslankyní Lichtenštejnska v České republice J. J. Marií-Piou Kothbauer prinzecnou Liechtenstein. Vyjádřila politování, že se majetkové otázky nepodařilo od roku 1990 vyřešit jednáním, ale lichtenštejnská strana se nevzdává. Česko a Lichtenštejnsko podle ní pojí především společné zájmy do budoucna.   

J. J. Marie-Pia Kothbauer princezna Liechtenstein, velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v České republice 

Rozhovor s paní velvyslankyní naleznete zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/velvyslankyne-vztahy-vaduzu-s-prahou-nejsou-jen-spory-o-majetek/1712980

 

Lichtenštejnsko oslavuje 300. výročí svého vzniku

Lichtenštejnské knížectví si připomíná 300. výročí svého založení - 23. ledna 1719. Lichtenštejnsko je jedním z nejdéle nepřetržitě existujících států světa.

Vaduz 19. ledna 2019: Lichtenštejnsko a jeho občané se připravují na největší společenskou událost své novodobé historie - oslavy 300 let své existence. Z dlouhé řady akcí, které vláda, obce, spolky nebo firmy uspořádají k oslavě kulatého výročí, připomeňme slavnostní shromáždění v největším společenském sále v městě Schaanu, které zahájí J. J. dědičný princ Alois za účasti prezidentů Švýcarska, Rakouska a Německa. Slavnosti v den výročí ukončí velké ohňostroje.

Z dalších akci uveďme alespoň výstavu v Landesmuseum ve Vaduzu a velkolepou výstavu ze sbírek knížat z Liechtensteinu, která se bude konat v muzeu Albertina ve Vídni od 16. února 2019  "Od Rubense po Makarta" - více informací viz https://www.albertina.at/en/exhibitions/liechtenstein-the-princely-collections/.

Informace o historii vzniku Lichtenštejnského knížectví naleznete zde: http://hsliechtenstein.websnadno.cz/lichtenstejnsko_300_vyroci.pdf

Další informace o této velmi zajímavé zemi naleznete na tomto webu v sekci "Lichtenštejnsko" a "Dokumenty o Lichtenštejnsku" - http://www.hs-liechtenstein.cz/Dokumenty-o-Lichtenstejnsku.html

 

Historický spolek Liechtenstein přeje Lichtenštejnskému knížectví a jeho občanům vše nejlepší k významnému výročí!

 

Ptali jste se:  Nárokuje si Nadace knížete z Lichtenštejna bývalé paláce Liechtensteinů v Praze?

Lichtenštejnský palác na Malostranském náměstí v Praze (dnes sídlo Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze) a Lichtenštejnský palác na Kampě (dnes v majetku Úřadu vlády České republiky) rod Liechtensteinů prodal již v 19. století. Proto nemohou být na seznamu požadovaného majetku.  

 

770. výročí příchodu rodu Liechtensteinů na Moravu

Za věrné služby v rakouských zemích získal Jindřich I. z Liechtensteinu obec Mikulov od moravského markraběte Přemysla. Liechtensteinové jsou jedním z nejstarších moravských dosud žijících šlechtických rodů.

Praha 10. ledna 2019: Dne 14. ledna 2019 si připomínáme 770. výročí příchodu rodu Liechtensteinů na Moravu. Tehdy listinou vydanou v Brně získal JIndřich I. z Liechtensteinu obec Mikulov za věrné služby Přemyslovcům, kteří usilovali o získání dědictví po vymřelém rodu Babenberků v rakouských zemích. Tím položil základy více než sedmi století působení jeho potomků na území dnešní České republiky.

Více informací o výročí naleznete zde:                           http://hsliechtenstein.websnadno.cz/770_vyroci_liechtensteinu_na_morave.pdf

Více informací o rodu Liechtensteinů naleznete zde:     http://hsliechtenstein.websnadno.cz/liechtensteinove__brozura_final_22_6_2015.pdf

 

Původní zlato-červeně dělený erb Liechtensteinů je dodnes součástí knížecího erbu

a státního znaku Lichtenštejnského knížectví 

 

Zajímavá kniha o Moravském Švýcarsku

Praha 9. ledna 2019: Zajímavou publikaci vydalo v roce 2018 nakladatelství Tváře. Kniha "Moravské Švýcarsko na starých pohlednicích" autorů Milana Sýkory a Milana Šustra seznamuje čtenáře s nídhernou krajinou Moravského krasu severně od Brna. Tato oblast byla původně v 19. století nazývána Moravské Švýcarsko .

Kniha na několika místech připomíná rod Liechtensteinů, který vlastnil panství Adamov, Blansko a Vranov u Brna a další. Liechtensteinové zpřístupnili propast Macocha, když zde vybudovali dřevěnou a později železnou vyhlídkovou terasu. Umožnili také návštěvu jeskyní spojených s Macochou, jak dokazují např. akvarely dochované v archivech. Více informací o knize naleznete zde:  https://www.kosmas.cz/knihy/247752/moravske-svycarsko-na-starych-pohlednicich/

 

 

 

Lesníci Liechtensteinů a myslivost v českých zemích

České země nebyly jen rájem pro lovce a dějištěm velkolepých parforsních honů, ale mají dlouhou tradici v rozvoji myslivosti i lesnictví. Příkladem je knížecí rod Liechtensteinů. Nezanechal nám jen zámky a romantické stavby, parky a obory v okolí Lednic a Valtic, ale také lesnické a myslivecké památky na střední a severní Moravě nebo Černokostelecku. 

Praha 3. ledna 2019: Liechtensteinové se jako jeden z nejbohatších, moravských, českých a rakouských šlechtických rodů zapsal nejen do dějin politiky, vojenství nebo umění, ale také do historie myslivosti a lesnictví v našich zemích. Vždyť v roce 1918 nás vlastnili okolo 170.000 hektarů lesů a polí a byli po Schwarzenbercích druhým nejbohatším knížecím rodem v habsburské monarchii. Podrobnější informace o odkazu lichetnštejnských lesníků a myslivců naleznete zde:     http://hsliechtenstein.websnadno.cz/myslivost_a_liechtensteinove.pdf

 

 

                                                                                                                                                                                                             Hrad Vaduz

Pevné zdraví, štěstí, úspěch a spokojenost v novém roce 2019 vám přeje

Historický spolek Liechtenstein

 

Lichtenštejnové podali žalobu na Českou republiku 

Zbytečný spor, kterému Česká republika mohla předejít jednáním, ke kterému se zavázala již v roce 1990. 

Praha 20. prosince 2018: Nadace knížete z Lichtenštejna podala u 26 českých soudů žalobu na vydání větší části majetku, který byl členům knížecí rodiny zkonfiskován v roce 1945, zneužitím Benešových dekretů (ty se na občany neutrálního Lichtenštejnska nevztahovaly). Žaloby se netýkají majetku, který dnes vlastní kraje, obce, univerzity nebo soukromé osoby,nebo který se nachází pod důležitou infrastrukturou (např. dálnice). Knížecí rodina i nadále nabízí České republice jednání, které česká strana doposud odmítala. 

V roce 1990 Lichtenštejnsko souhlasilo s přijetím Československa do Rady Evropy, Evropského sdružení volného obchodu a KBSE a nebránilo jeho přijetí za člena v nich poté, co se 7. listopadu 1990 republika zavázala vyřešit všechny sporné otázky s knížectvím jednáním. To ale následně neučinila a neučinila tak dodnes. Naopak lichtenštejnské občany (resp. Nadaci knížete Lichtenštejna) v roce 2014 zažalovala o vrácení majetku, který Nadace zskala v roce 2012 dědictvím v České republice. Více informací naleznete v tiskové zprávě Nadace knížete Lichtenštejna a ve shrnutí sporu, které byly vydány 20. 12. 2018:

Tisková zpráva:     http://hsliechtenstein.websnadno.cz/tz_nadace_knizete_z_lichtenstejna_18_12__20_cz.pdf 

Shrnutí sporu:       http://hsliechtenstein.websnadno.cz/zaloba_shrnuti_18_12_20.pdf

Celkový přehled naleznete v sekci Tisk a média a v publikaci Lichtenštejnové v českých zemích - ke stažení zde: http://hsliechtenstein.websnadno.cz/liechtensteinove__brozura_final_22_6_2015.pdf

Další podrobné informace ke konfiskacím majetku lichtenštejnských občanů a k rodu Liechtensteinů a jeho odkazu naleznete na stránkách Česko-lichtenštejnské komise historiků, která byla ustavena na základě memoranda vlád České republiky a Lichtenštejnského knížectví v roce 2011: http://cesko-lichtenstejnskakomisehistoriku.cz/vystupy-a-publikace/

 

Tři generace princů z Liechtensteinu: vládnoucí kníže Hans-Adam II. (uprostřed), dědičný princ Alois (vlevo), princ Josef Václav (vpravo - syn dědičného prince Aloise)

 

Lichtenštejnská pošta vydává unikátní poštovní známku ke 300. výročí Lichtenštejnska

Vaduz 12. prosince 2018: Liechtenstein Post AG zveřejnila podobu jubilejní poštovní známky, kterou vydá 23. ledna 2019 ke 300. výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví. Známka v hodnotě 6,30 švýcarského franku (CHF) bude vyšívaná a samolepící. Autorem poštovní známky je Peter Vogel. Lichtenštejnská pošta k významnému výročí vydá razítko prvního dne. Nabídla také speciální edici této poštovní známky v dárkové kazetě - těchto balení bude vydáno pouze 2019 za cenu 300 švýcarských franků.. Zájemci o ni musí vyplnit závaznou objednávku, z došlých objednávek bude vylosováno 2019 výherců. Více informací naleznete na internetových stránkách: http://www.philatelie.li

Jubilejní poštovní známka Lichtenštejnska je tkaná s výšivkou knížecí koruny a textu

Řada oslav roku 2019 vyvrcholí na státní svátek Lichtenštejnského knížectví 15. srpna 2019. V tento den roku 1990 se oficiálně ujal vlády kníže Hans-Adam II., který tak oslaví 3O let své vlády. Kníže Hans-Adam II. byl od 26. srpna 1984 regentem za vlády svého otce knížete Františka Josefa II.  

 
TOPlist