Knihy/Books

"S Bohem za císaře a vlasť, Čeští důstojníci ve válkách 1848 - 1849"

Zajímavou publikaci pro zájemce o historii císařské armády přineslo v září 2018 nakladatelství Academia. Vojenští historici Milan Hlavačka, Zdeněk Munzar a Zdeněk Vašek připravili textově i ilustračně bohatou publikace (552 stran formátu B4), která přináší mnoho zajímavých informací o aktivitách císařské armády v revolučních letech a o zapojení české šlechty (např. Šternberkové, Lobkowiczové, Thurn-Taxisové, Windischgrátzové a dalš)í. Autoři seznamují čtenáře i s politickými a dalšími souvislostmi, mimořádně zajímavá je nabídka několika set ilustrací z bohatého archivu Vojenského historického ústavu v Praze, Schwarzenbergského zámku Orlíku nad Vltavou a dalších..   

Mezi desítkami vysokých důstojníků nalezneme i podrobné informace o vojenské kariéře tří zástupců rodu Liechtensteinů. Jedná se o syny polního maršála Jana I. knížete z Liechtensteinu, známého vojevůdce a diplomata napoleonských válek a jednoho z budovatelů Lednicko-valtického areálu: 

František de Paula Joachim (1802-1888)

Bedřich (1807-1885)

Rudolf Maria (1816-1848).

Anotaci knihy naleznete zde:    http://www.academia.cz/brzy-vyjde/s-bohem-za-cisare-a-vlast

 

Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice. Britanica & Liechtensteniana, Petr  Czajkowski

NPÚ vydal v roce 2016 zajímavou obrazovou publikaci, představující sbírky zámku Lednice, které mají vztah k Velké Británii a Lichtenštejnsku. Většina ilustrací nebyla nikdy publikována. Kniha navazuje na předchozí publikaci téhož autora z rolu 2013, která se soustředila na grafiku, obrazy a fotografie, které vznikly v Itálii - Sbírka kresby, grafiky a fotografie na státním zámku Lednice. Italica. Obě knihy je možné zakoupit na vybraných pracovštích NPÚ nebo na e-shopu NPÚ. Více informací o těchrto nesporně zajímavých a záslužných publikacích naleznte zde: 

Britanica & Liechtensteiniana:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/32955-sbirka-kresby-grafiky-a-fotografie-na-statnim-zamku-lednice-britanika-liechtensteiniana

 

Italika:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7694-sbirka-kresby-grafiky-a-fotografie-na-statnim-zamku-lednice-italika

 

 

Kniha o lichtenštejnských řádech a vyznamenáních

Finský autor knih o státních vyznamenáních a řádech Anti Ruokonen vydal v březnu 2017 knihu "For Prince and Country". Na 158 stranách autor popsal všechny vyznamenání a řády Lichtenštejnského knížectví, etuje, dokumenty a některé jejich držitele. Kniha vyšla v angličtině, obsahuje 91 fotografií a určitě ji uvítají historici a odboríci na faleristiku. Zakoupit je ji možné na předních mezinárodních e-shopech za cca 40 USD. 

Kniha "For Prince and Country Awards and Medals of Liechtenstein"

 

Autor knihy Anti Ruokonen předal první výtisk své nové knihy lichtenštejnskému knížeti HansI-Adamovi II.

 

Knihy týkající se rodu Liechtensteinů a Lichtenštejnska/Books about the Princely House of the Liechtenstein and the Principality of Liechtenstein

 

Praha 31. května 2017:  Zámek Lednice, Vitruvius Moravicus

Národní památkový ústav vydal letos v dubnu a v roce 2015 dvě publikace, které se podrobně zabývají více i méně známými sídly rodu Liechtensteinů v České republice. Letos v dubnu NPÚ vydal knihu "Zámek Lednice" Mgr. Michala Konečného, který poprvé podrobně dokumentuje historii a současnou expozici nejvýznamnějšího letního sídla knížecího rodu na Moravě. 

Druhá publikace "Vitruvius Oravicus. Neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a Slezsku po roce 1800" (Mgr. Michal Konečný ed.) je objevným a zajímavě napsaným pohledem na stavby aristokracie na počátku 19. stoletní. Autoři se podrobně věnují u rodu Liechtensteinů nejen jejich nejznámějším sídlům a stavbám (např. Minaret, Kolonáda), ale také méně známým rezidencím, jako jsou např. zámek v Adamově nebo Nové Zámky u Litovle. U těchto polozapomenutých objektů a parků popisují jejich původní podobu a současný stav. 

Obě knihy nám připomínají, že aristokracie byla elitou státu, mecenášem kultury a vědy a kultivátorem krajiny. Nebyla v žádném případě "nepřítelskou a vykořisťující třídou", jak o ní po únoru 1948 hovořil tehdejší komunistický ministr školství Zdeněk Nejedlý.  

Publikace je možné zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu (www.npu.cz) nebo ve vybraných prodejnách a pracovištích NPÚ.  

 

 

 

15. března 2017, Nová kniha: "Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století", Václav Horčička, Jan Županič, nakladatelství Pankrác

Kniha se věnuje osudům české aristokracie v dramatickém období od počátku 20. století přes vznik Československé republiky až po komunistický převrat roku 1948. Autoři, zkušení historikové, kteří se bádání na poli dějin šlechty věnují již řadu let, se soustředili na klíčové události v dějinách našich předních šlechtických rodů: Lichtenštejnů, obou větví Schwarzenbergů a Colloredo-Mannsfeldů. V centru jejich pozornosti nebyly jen politické události a jejich důsledky, jako první pozemková reforma, německá okupace českých zemí, druhá světová válka a následná likvidace šlechty jako politického, hospodářského a společenského faktoru, ale také zachycení každodenního života, postojů a osudů členů sledovaných aristokratických domů.Publikace přináší i nové informace o průběhu sporu o konfiskaci majetku rodu Liechtensteinů po roce 1945.

 

Zahrada květná a melounice, Obraz venkova v raném novověku na příkladu středočeských lichtenštejnských panství, PhDr. Vladimír Mrvík, Ph. D. Documenta Liechtensteiniana Series Nova

Ostrava, září 2016: Ostravská univerzita v Ostravě vydala v rámci edice HSL Documenta Liechtensteiniana Series Nova objevnou publikaci, která prezentuje obraz českého venkova ve středních Čechách. Zde měli Liechtensteinové v letech 1621 - 1933 celkem pět panství. Z nich bylo největší panství černokostelecké (10.000 obyvatel).

Kniha obsahuje podrobné informace o robotně-režijním velkostatku Liechtensteinů, sociální skladbě poddaných, robotních povinnostech, duchovní správě a dalších. Autor analyzuje i správu poddaných na černokosteleckém panství a běžný život poddanské rodiny..

 

 

Milan vodička, Lichtenštejnsko, Poklidný alpský starověk a Silicon Valley v jednom (2016)

Autor při popisování 6. nejměnší země na světě používá svěží a zajímavý styl a jazyk, které čtenáře ihned zaujmou. Neotřelý pohled na knížectví a knížecí rodinu nás seznamuje s historií země i knížecího rodu a se vším podstatným, co je na Lichtenštejnském knížectví zajímavé. Přestože to je malá země, má rozhodně být na co hrdá. Mnohé čtenáře překvapí jaký význam pro ekonomiku země má špičkové strojírenství a jak překvapivě významnou roli sehrálo např. při letu amerických astronautů na Měsíc.

 

 

Juřík Pavel, LIECHTESTEINOVÉ, Historie a sídla knížecího rodu (Libri 2015)  http://www.kosmas.cz/knihy/204553/liechtensteinove/

 

Časopis Matice moravské, Ročník CXXXI/2012, Supplementum 3

 

Místa lichtenštejnské paměti

Časopis Matice moravské se ve zvláštním vydání věnuje tématu rodu Lichtenštejnů, z různých úhlů pohledu. Moderní historie, nezatížená nacionálním přístupem nebo opakováním starých klišé, věcně hodnotí fakta, která se týkají tohoto rodu. Z obsahu vybíráme:

Tomáš Knoz:  Místa lichtenštejnské paměti

Thomas Winkelbauer:  Karel z Lichtenštejna a staroměstská exekuce 21. června 1621 jako české místo paměti v zrcadle historiografie

Jan Županič:  Lichtenštejnský rod v Rakousko-Uhersku. K otázce suverénního postavení dynastie

Václav Horčička:   Nástin problematiky působení rodu Lichtenštejnů v českých zemích v období druhé světové války

Petr Elbel:   Obraz Lichtenštejnů v české historiografii

 

 

Juřík Pavel, Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů (Libri 2009)                         http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=486

Vařeka Marek, Urbář plumlovského panství z roku 1624 (FF OU 2009)                                http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=4030573

Horák Ondřej, Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním (Libri 2010)                       http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=543

Vařeka Marek, Lichtenštejnsko (Libri 2010)                                                                               http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=548

Hans-Adam II. vládnoucí kníže z Liechtensteina, Stát ve třetím tisíciletí (Grada 2010)            p://www.grada.cz/stat-ve-tretim-tisicileti_6507/kniha/katalog/

Horčička V., Županič J., Suchánek D., Dějiny Lichtenštejnska (LN 2011)                                http://www.nln.cz/knihy/live-preview/dejiny-lichtenstejnska

Juřík Pavel, Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Čechách (Libri 2012)                            http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=566

Beattie David, A Modern History of Liechtenstein (2nd ed., van Eck Verlag 2012)                 http://www.vaneckverlag.li/Gesamtverzeichnis.aspx?Isbn=978-3-905881-16-5

Přemysl Krejčiřík, Ondřej Zatloukal, Lednicko-valtický areál, české, německé a anglické vydání (Foibos 2012)

http://foibos.cz/shop-kategorie/knihy/pamatky-unesco/?kategorieId=12

   
   
   

 

 
TOPlist